Admin Samleside

Dette er en samling med sider som hører til under funksjoner som administratorer i et firma har tilgang til i APEX.


Dette er en veileder for administratorer i et firma i APEX.

I menyen i APEX, har man som administrator i firma tilgang til en egen samling med funksjoner under "Admin". Her er det listet opp videre linker og en kort forklaring til disse funksjonene.

 • Fagområder
  Her oppretter man fagområder som er tilgjengelige for hele firmaet. Videre kan man knytte leverandører til fagområdene per prosjekt for enkel fordeling av oppgaver.
  Les mer om Fagområder her.
 • Overtakelsesmottakere
  Her kan man legge til andre som skal motta protokoll etter overtakelser, i tillegg til saksbehandler og kunde, enten på alle prosjekt eller spesifikke.
  Les mer om Overtakelsesmottakere her.
 • Kunde Side Info
  Her oppretter man en generell melding som legger seg på boligkundens hovedside når de logger inn på APEX. Litt som en "infotavle", hvor kun den siste meldingen vises.
  Les mer om Kunde Side Info her.
 • Grupper
  Hvis det er en organisasjon/gruppe som skal si seg enige om et dokument eller tekst, så kan det opprettes en gruppe.
  Les mer om Grupper her.
 • Importer kunder
  Dette er et verktøy for å importere en større mengde boligkunder på én gang til et prosjekt, for å slippe manuell oppretting.
  Les mer om importering av kunder her.
 • Importer boliger
  Dette er et verktøy for å importere en større mengede boliger til et prosjekt på én gang, for å slippe manuell oppretting. 
  Les mer om importering av boliger her.
 • Masseutsendelser
  Dette er et verktøy som lar deg sende ut samme melding til flere mottakere på én gang. Dette blir sendt fra systemet, og kan ta utgangspunkt i brukere i APEX.
  Les mer om Masseutsendelse her.
 • Standardtekster
  Her kan det opprettes en samling med lovtekster og andre tekster for bruk ved for eksempel overtakelser, bestilling av tilvalg, osv.
  Les mer om Standardtekster her.
 • Samtykke
  Dette er en funksjon som lar deg sende ut et dokument, som involverte må samtykke til
  Les mer om Samtykke her.
 • Uønsket hendelse
  Ved RUH og meldinger om uønskede hendelser så er dette verktøyet hvor man behandler opprettede skjema.
  Les mer om Uønsket hendelse her.