APEX oversikt over netteiere

Her har vi en liste med netteiere og deres sist kjente kontaktinfo, som kan kopieres og brukes i prosjektet ved sending av eierskifte på strømmålere.


Dette er en side med netteiere fra rundt om i Norge som vi har lagt inn den siste kjente informasjonen vi har. E-posten til disse kan legges til på prosjektet for å gjøre eierskifte enkelt når det velges pliktstrøm på overtakelse. Ved valg av pliktstrøm, sendes det et varsel om eierskifte til e-posten som er oppført under "Netteier".

Disse oppdateres til vår beste evne, men ser dere noe informasjon som ikke stemmer, ønsker vi gjerne å bli informert, slik at vi kan oppdatere med riktig informasjon.

Netteier ved overtakelse

Sette netteier på prosjektet gjør man ved å navigere slik:

  • Trykk på menyen oppe til venstre.
  • Velg "Prosjekter" fra listen.
  • Velg prosjektet man ønsker å administrere.
  • Trykk på blyant-ikonet oppe til høyre for å redigere prosjektet.
  • Trykk på den nederste seksjonen "Målerinformasjon".
  • I feltet "Netteier" kan du fylle inn e-posten til ønsket netteier funnet selv, eller i listen under.
    • E-post til vann og fjernvarme går ofte via kommunen, eller andre lokale bestemmelser.
NAVN PÅ NETTEIERE E-POST NETTSIDE Telefonnummer
STANGE ENERGINETT AS kundeservice@stangeenerginett.no http://www.stangeenergi.no 48236480
TROMS KRAFT NETT AS kunde@tromskraft.no http://www.tromskraft.no  
RAUMA ENERGI AS firmapost@rauma-energi.no http://www.rauma-energi.no +47 71 22 67 00
RØROS ELEKTRISITETSVERK AS kundeservice@revnett.no http://www.rev.no 72414810
EIDSIVA NETT AS kundeservice@eidsivaenergi.no http://www.eidsivanett.no 61286650
SFE NETT AS kundesenter@sfenett.no http://www.sfe.no 57884850
DALANE ENERGI IKS kundeservice@dalane-energi.no http://www.dalane-energi.no  
VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS firmapost@vtk.no http://www.vtk.no  
VARANGER KRAFTNETT AS kundeservice@varanger-kraftnett.no http://www.varanger-kraft.no 78962610
HARDANGER ENERGI AS post@nett.hardangerenergi.no http://www.ihk.no  
KRAGERØ ENERGI AS firmapost@kragero-energi.no http://www.krageroenergi.no  
SUNNDAL ENERGI KF kundesenter@sunndalenergi.no  
HEMNE KRAFTLAG SA post@nettselskapet.as http://www.hemnekraftlag.no 72450140
GLITRE ENERGI NETT AS kundeservice@glitreenergi-nett.no http://www.eb-nett.no 31004230
LOFOTKRAFT AS kundeservice@lofotkraft.no http://www.lofotkraft.no 76067606
NORDVEST NETT AS post@nvn.no http://www.nvn.no 70273500
SVORKA ENERGI AS nettkunde@svorka.no www.svorka.no  
BKK NETT AS kundepost@bkk.no http://www.bkk.no  
YMBER AS kunde@ymber.no http://www.ymber.no 77770400
ISTAD NETT AS kundeservice@istad.no http://www.istad.no  
MØRENETT AS kundesenter@morenett.no http://www.morenett.no  
NORGESNETT AS norgesnett@norgesnett.no https://norgesnett.no/ 21492506
VALDRES ENERGIVERK AS post@valdresenerginett.no http://www.valdresenergi.no  
ISE NETT AS post@isenergi.no http://www.isenergi.no 75600100
OPPDAL EVERK AS firmapost@oppdal-everk.no http://www.oppdal-everk.no 72400175
TINN ENERGI AS post@tinnenergi.no http://www.tinnenergi.no 35080900
FUSA KRAFTLAG SA post@nett.fusa-kraftlag.no http://www.fusa-kraftlag.no  
AGDER ENERGI NETT AS kundesenter.nett@ae.no http://www.aenett.no  
KVAM KRAFTVERK AS post@kvamenerginett.no http://www.kvam-kraftverk.no  
RINGERIKS-KRAFT NETT AS kundeservice@ringerikskraftnett.no http://www.rik.no 32119650
LYSE ELNETT AS jorunn.bahus@lyse.no http://www.lyse.no  
Apex IT Testing egil+powergrid@apexit.no    
ORKDAL ENERGINETT AS kundeservice@orkdalenergi.no www.orkdalenergi.no 72466381
VOSS ENERGI AS postnett@vossenergi.no http://www.vossenergi.no 56528300
SUNNFJORD ENERGI AS kundepost@bkk.no http://www.sunnfjordenergi.no  
NORDLANDSNETT AS nettkunde@nordlandsnett.no http://www.sjofossen.no  
NORD-ØSTERDAL KRAFTLAG SA post@noknett.no http://www.nok.no 62700700
ALTA KRAFTLAG A/L kunde@altakraftlag.no http://www.altakraftlag.no  
AS EIDEFOSS nett@eidefoss.no http://www.eidefoss.no 61238290
SOGNEKRAFT AS kunde@sognekraft.no http://www.sognekraft.no  
STRANDA ENERGIVERK AS firmapost@strandaenergi.no http://www.strandaenergi.no 93079830
STRYN ENERGI AS post@stryn-nett.no http://www.stryn-energi.no  
AUSTEVOLL KRAFTLAG SA firmapost@aksa.no http://www.austevoll-kraftlag.no  
KVINNHERAD ENERGI AS kundepost@bkk.no  
Elvia AS kundeservice@elvia.no https://www.elvia.no/  
FOSEN NETT AS firmapost@fosennett.no http://www.fosenkraft.no 72529600
HAUGALAND KRAFT NETT AS kssalg@hkraft.no http://www.haugaland-kraft.no  
Tensio AS kundeservice.ts@tensio.no http://www.tronderenerginett.no  
Vevig AS kundeservice@genett.no http://www.ge.no 61294666
NTE NETT AS kundeservice@nte.no http://www.ntenett.no 74150740
GAULDAL NETT AS norgesnett@norgesnett.no http://www.gauldalenergi.no 72438000
SKAGERAK NETT AS kundeservice@skagerakenergi.no http://www.skagerakenergi.no 359350000
HALLINGDAL KRAFTNETT A/S kundesenter@hallingdal-kraftnett.no http://www.hallingdal-kraftnett.no 32087100
HEMSEDAL ENERGI KF post@hemsedal-energi.no http://www.hemsedal-energi.no 31408888
NORDMØRE ENERGIVERK AS kundeservice@neas.mr.no http://www.neas.mr.no 71565525
HÅLOGALAND KRAFT NETT AS hlknett@hlk.no http://www.hlk.no 77042626
VESTERÅLSKRAFT NETT AS kundeservice@vesteralskraft.no http://www.vesteralskraft.no 76112501
NOTODDEN ENERGI AS post@notodden-energi.no http://www.notodden-energi.no 35025050
HELGELANDSKRAFT AS kundesenter@helgelandkraft.no http://www.helgelandskraft.no 48097191
Midtkraft Nett AS post@midtkraftnett.no http://www.midtnett.no  
ODDA ENERGI AS firmapost@oddaenerginett.no http://www.oddaenergi.no