Avvik fra sjekkliste

Avvik for sjekklister er en funksjon i APEX som enkelt lar deg, og leverandører, registrere og håndtere avvik.


Dette er en guide for utbyggere, entreprenører og leverandører som bruker APEX.

Innhold

Hvordan opprette avvik
Avvik opprettet

Hvordan opprette avvik

Avvik oppretter du via sjekklister. For å kunne opprette en avvik krever det at du allerede har opprettet en sjekkliste fra mal, har fått tildelt en sjekkliste, sjekkliste på sak eller jobber på en sjekklistegruppe
Les mer om sjekklister her.

Følg disse stegene for å opprette et avvik: 

 • Punktene i sjekklister har et plussikon helt til høyre. Trykk på denne så du får opp et vindu.
 • Vinduet har et skjema, og vil la deg fylle ut informasjonen for avviket.
  • Navn: Her fyller du inn et navn for hva avviket gjelder.
  • Beskrivelse: Her skriver du mer detaljert om hva avviket gjelder.
  • Leverandører: Her knytter du leverandør(er) som skal jobbe med avviket. Dette gjør du med plussikonet, og søker opp hvilken leverandør du vil legge til.
   Ved siden av plussikonet har du en knapp for å velge om leverandøren skal varsles eller ikke.
   - Er den til høyre og farget, er varsling på. Er den til venstre og mørk, er varsling av.
   Les mer om leverandører her.
  • Filopplasting: Her kan du laste opp en fil som gjelder avviket. Dette kan for eksempel være et bilde tatt av/fra avviket.
   Les mer om filopplasting og filer her.

Trykk Lagre nede til høyre når informasjonen til avviket er ferdig. 

Avvik opprettet

Alle avvik er også saker, og behandles på samme måte som saker ellers. Du ser avvik og sjekklistepunkter i sakslisten ved å gå i Flere filtre, og merke boksen for "Vis sjekklistepunkter". Du kan også se og krysse av sjekklistepunktene i saken hvor sjekklisten er knyttet.

 • Under punktet til sjekklisten blir det opprettet et punkt med informasjonen ført inn i avviket. Denne kan hukes av når den er utbedret.
 • Saken vil få kategori Avvik, og vil senere kunne søkes opp via denne kategorien. På denne måten blir også avvik dokumentert.
 • Ble ikke leverandør satt da avviket ble opprettet, kan leverandør knyttes senere for å forbedre avviket.
 • Når avviket er forbedret/løst, kan leverandøren markere for avviket, som sender en melding tilbake til saksbehandler og setter saken som løst.