FDV-bygger for boligkunde

FDV er et viktig tillegg i alle nye boliger, som bidrar med viktig informasjon og dokumentasjon.


Dette er en brukerveiledning for boligkunder som bruker APEX.

 Vi har utviklet et katalogsystem, som skal bidra med å holde orden og struktur i filer for FDV.

Slik finner du FDV katalogen:

  • Logg inn på MinSide på APEX.
  • Første side er "Meg og min bolig", hvor du har oversikt over dine boliger.
  • I boksen "Min bolig" har du oversikt over din(e) bolig(er).
  • Under hver bolig som har FDV, er det nå en knapp for "Se FDV", som tar deg til katalogen for din bolig.

Naviger i FDV

I katalogen navigerer du i mapper med navn. Disse har din utbygger opprettet selv, eller så er de opprettet per fagområde.

Klikker du på en av mappene, får du opp filene i den mappen.

Er mappene oppdelt etter fagområde, vil du kun finne FDV som hører til det fagområdet. Ellers vil det være et oppsett som din utbygger har satt opp selv.