Filbruk i APEX

Dette er en hjelpeside som forklarer hvordan files lagres og brukes i APEX.


Filer kan lastes opp på flere områder i APEX, med forskjellige formål og format. De fleste vil være kjent med å legge til en fil i en sak som viser et problem, eller en plantegning på en bolig.

Feltet som filen lastes opp i vil være der filen vises og hvor man kan gjøre direkte endringer, eller slette visningen av filen. Spesielt ved sletting av en fil vil man få opp en melding "Slette også filene fra lagring (dette er permanent)?", som indikerer at filen lagres flere steder.

Det som faktisk skjer er at når du laster opp en fil, så lagres filen som en original inne i filarkivet til APEX, og en kopi av filen blir vist og "brukt" i feltet du laster den opp i. Dette lar APEX ha en original i backup hvis man bruker funksjonen for redigering av bilder i APEX, da redigering vil bruke kopien og du vil ende opp med en ny versjon av bildet ditt, med dine endringer.

Dette er altså grunnen til at du får meldingen "Slette også filene fra lagring (dette er permanent)?" når man ønsker å slette en vilkårlig fil i APEX.

Når man velger "Ja" i denne dialogboksen, så vil altså den originale filen også slettes.