Forklaring av felter på bolig

Dette er en teknisk beskrivelse av hva de ulike kolonnene på boliger innebærer.


 

Navn Forklaring Format
ID Autogeneret ID brukt i Apex, ikke fyll inn denne for nye boliger Nummer
Bolignummer Navn på bolig. Tekst
Seksjonsnummer Seskjonsnummer på boligen. Tekst
Kommunalt Bolignummer Kommunalt bolignummer på boligen. Tekst
Adresse Boligens adresse. Tekst
Overtakelsesdato Planlagt overlevering eller faktisk overleveringsdato. (dd.mm.yyyy) Tekst
Type/Modell Type/modell av bolig. Tekst
Postnummer Postnummer for boligen. Nummer
Poststed Poststed for boligen. Tekst
Kommune Kommune boligen tilhører. Nummer
Gårdsnummer Gårdsnummer for boligen. Tekst
Bruksnummer Bruksnummer for boligen. Tekst
Primærrom kvm Antall Kvadratmeter primærrom for boligen. Nummer
Brutto kvm BTA: Antall Kvadratmeter brutto for boligen Nummer
Tomt kvm Antall Kvadratmeter tomt boligen tilhører Nummer
Ferdigdato Antatt ferdigstillings dato for bolig. (dd.mm.yyyy) Tekst
Kontrahert Overtakelsesdato Kontrahert overtakelsesdato for boligen. (dd.mm.yyyy) Tekst
Kontrahert Varslingsdato Kontrahert vaslingsdato for boligen. (dd.mm.yyyy) Tekst
Etasje Hvilken etasje ligger boligen i. Nummer
Antall soverom Antall soverrom i boligen. Nummer
Antall bad Antall bad i boligen. Nummer
Balkong kvm Kvadratmeter balkong i boligen. Nummer
Innglasset balkong kvm Kvadratmeter innglasseg balkong i boligen. Nummer
Terrasse kvm Kvadratmeter terasse i boligen. Nummer
Antall heis Antall heiser tilgjengelig for bruk for boligen. Nummer
Type parkering Hvilken type parkering har boligen. Tekst
Antall parkerings plasser Antall parkeringsplasser for boligen. Nummer
Bod kvm Kvadratmeter bod for boligen. Nummer
Sportsbods kvm Kvadratmeter sportsbod for boligen. Nummer
Andel fellesgjeld Andel fellesgjeld for boligen. Nummer
Felleskostnader Felleskostnader for boligen. Nummer
Felleskostnader drift Felleskostnader drift for boligen. Nummer
Felleskostnader kapital Felleskostnader kapital for boligen. Nummer
Husbankfinansiert 80% Er boligen 80% husbankfinansiert, 0=nei eller 1=ja Nummer 0/1
Totalpris Totalpris for boligen. Nummer
Målerstand Fjernvarme Målerstand fjernvarme. Nummer
Målerstand Strøm Målerstand strøm. Nummer
Målerstand Varmtvann Målerstand varmtvann. Nummer
Målerstand Kaldtvann Målerstand kaldtvann. Nummer
Antall rom Antall rom i boligen. Nummer
Antall balkong Antall balkonger i boligen. Nummer
Boligtype Hvilken type er boligen, leilighet, rekkehus eller enebolig. Tekst
Feltnummer Hvilket byggefelt tilhører boligen. Tekst
Antall terrasser Antall terrasser tilhørende boligen. Nummer
Antall boder Antall boder tilhørende boligen. Nummer
Antall sportsboder Antall sportsboder tilhørende boligen. Nummer
Antall innglasset balkonger Antall innglasset balkonger tilhørende boligen. Nummer
Antall etasjer Antall etasjer i boligen. Nummer
Pris Pris på boligen. Nummer
Kjøpsomkostninger Kjøpsomkostninger for boligen. Nummer
Ferdigbefaringsdato Planlagt ferdigbefarings dato eller faktisk ferdigbefaringsdato. (dd.mm.yyyy) Tekst
Parkeringsplassnummer Parkeringsplassnummer for boligen. Tekst
Bodnummer Bodnummer for boligen. Tekst
Målernummer Fjernvarme Målernummer fjernvarme for boligen. Tekst
Målernummer Strøm Målernummer strøm for boligen. Tekst
Målernummer Varmtvann Målernummer varmtvann for boligen. Tekst
Målernummer Kaldtvann Målernummer kaldtvann for boligen. Tekst
MålepunktID Strøm Målepunkt id for boligen. Nummer, 16 siffer

Merk!

  • Der hvor det oppgis nummer som ikke er hele må det brukes punktum og ikke komma. F.eks Bod kvm må være 3.5 og ikke 3,5.
  • Priser oppgis uten mellomrom i summen. 

Se hvordan du importerer nye boliger eller oppdaterer boliger i ditt prosjekt.