Kundeimport felt-forklaring

Dette er en teknisk beskrivelse av hva de ulike kolonnene til kundeimport innebærer.


 

Navn Forklaring Format
Navn For-, mellom-, og etternavn på kunden. Tekst
E-post Kundens epostadresse. Tekst
Mobil Kundens mobilnummer. Tall
Adresse Kundens bostedsadresse. Tekst
Postnummer Kundens postnummer. Tall
Poststed Kundens poststed. Tekst
Fødselsdato Kundens fødselsdato (dd.mm.yyyy). Tekst
Kjønn Kundens kjønn (Mann/Kvinne). Tekst
Telefon (private) Kundens private telefonnummer. Tall
Telefon (jobb) Kundens telefonnummer på jobb. Tall

 

Veiledning for kundeimport finner du her.

For import av kunder er det viktig at hver kunde knyttes til en bolig. Dette gjøres enten med Bolignummer eller Bolig ID. Bolig ID brukes hvis det allerede er gjort en import, eller lagt inn boliger tidligere. Da må du gjøre en eksport av boliglisten din, slik at de får en ID, og kan oppdateres med ny informasjon i en ny import.