Forklaring på felter i prosjekt

Dette er en teknisk beskrivelse av hva de ulike kolonnene til Prosjektet innebærer.


Dette er en guide for utbyggere/entreprenører som bruker APEX.

Opprett nytt prosjekt Forklaring:
Navn Påkrevd felt. Navn på prosjektet
Beskrivelse Beskrivelse av prosjektet.
Prosjektleder Prosjektleder. Trykk i feltet for å søke opp i APEX-registeret.
Antall p-plasser Antall parkeringsplasser i prosjektet.
Antall boliger Antall boliger i prosjektet.
Salgsstartdato Dato for salgsstart.
Planlagt overtakelse Dato for planlagt overtakelse.
Kartlink Lenke til kart.
Igangsettingsdato Dato for igangsetting.
Nettside Lenke (URL) til nettside.
Med i salgsrapportering Huk av for om boligen skal være en del av salgsrapporteringen.
Kommunenummer Nummer for kommunen for prosjektet befinner seg.
Aktivt prosjekt Huk av for om det er et aktivt prosjekt.
Prosjekteier Eier av prosjektet. Står som selger i overtakelsen.
Orgnr. Organisasjonsnummer for prosjekteier.
Netteier Velg netteier. Ved overtakelse blir eierskifte for boliger som er satt på pliktstrøm sendt til netteieren du velger.
E-post varmtvann Skriv inn e-postadresse for hvor eierskifte for varmtvann skal sendes til ved overtakelse.
E-post kaldtvann Skriv inn e-postadresse for hvor eierskifte for kaldtvann skal sendes til ved overtakelse.
E-post fjernvarme Skriv inn e-postadresse for hvor eierskifte for fjernvarme skal sendes til ved overtakelse.
Type Velg type boliger i prosjektet.
Adresse Adresse for prosjektet.
Standard saksbehandler Legg til standard saksbehandler dersom det er én person som automatisk opprettes som saksbehandler for alle saker i prosjektet. Scroll lengre ned hvis du vil legge til saksbehandlere som skal ha tilgang til prosjektet.
Filer Forklaring:
Logo Last opp logo som vises øverst på prosjektkortet. Merk at filen må være i et bildeformat (.png, .jpg, .jpeg, .gif, .webp), PDF vil ikke fungere.
Reguleringsplan fil Last opp reguleringsplan.
Godkjent rammesøknad fil Last opp godkjent rammesøknad
Midlertidig brukstillatelse Last opp fil for midlertidig brukstillatelse. Legges ved overtakelseprotokollen ved overtakelse.
Ferdigattest Last opp fil for ferdigattest. Legges ved overtakelseprotokollen ved overtakelse.
Velg fil Last opp andre filer til prosjektet.
Saksbehandlere Forklaring:
Velg en saksbehandler Klikk på feltet for å legge til en saksbehandler. Søk i APEX-registeret for å finn rett person.
Legg til saksbehandler Trykk på legg til saksbehandler dersom du ønsker å legge til flere enn en saksbehandler.