Forklaring på felter - tilvalgsprosjekt

Under kan du lese en nærmere beskrivelse av de ulike feltene som fylles ut når du knytter et tilvalg til et prosjekt.


Dette er en guide for tilvalgsbehandler som skal jobbe med tilvalg i APEX

Les mer om hvordan du knytter tilvalg til prosjekt her.

tilvalg_skjema

 • Bolig: marker de boligene du ønsker å knytte, eller trykk på boksen ved siden av der det står bolig og du vil markere alle boligene og kan redigere for alle boligene samtidig.
 • Leverandør: Sett ønsket leverandør på tilvalget i feltet for leverandør (påkrevd for å kunne lagre).
 • Fra-Til: Velg når tilvalget skal være tilgjengelig (påkrevd for å kunne lagre). Perioden som defineres gjenspeiles i når tilvalget er tilgjengelig på MinSide for boligkunden. E-post med informasjon om at tilvalg er tilgjengelig på MinSide vil sendes ca. kl. 10.50 på fra-dagen.
Obs! Dersom du setter fra-dagen bakover i tid, vil ikke denne e-posten sendes ut. 
 • Markeringer: Hopp over dette feltet og Min/Max dersom du ikke ønsker å bruke markering på plantegning. Ved tilvalg hvor det er behov for kunden å markere på en plantegning, må plantegningen lastes opp først. Plantegning lastes opp ved å klikke på ikonet plantegning blobid12.png. Dersom det ligger en plantegning på boligen fra før vil den ligge tilgjengelig. Velg hvilken plantegning for boligen man kan markere på ved å trykke på Filter ved siden av ikonet for plantegning. Merk at det kan være forskjellige tegninger til forskjellige boliger og tilvalg. Sett hvor mange markeringer kunden kan foreta seg i feltene Min/Max
  • Min: minimum antall markeringer som skal være tilgjengelig for boligkunden. Ved å sette 1 vil du si at du krever at de markering for å kunne legge tilvalget i handlekurven.
  • Maks: maksimum antall markeringer som skal være tilgjengelig for boligkunden.

Mengde, enhet og enhetspris hører sammen og vil hjelpe deg med å regne ut pris inn hvis du f.eks bare har kvadratmeterprisen på parketten og ikke en utregnet pris. Dersom du allerede har pris inn klar trenger du ikke å bruke disse tre feltene. 

 • Mengde: Mengde for tilvalget. F.eks antall kvm parkett.
 • Enhet: Velg den enheten som passer eller la det stå tomt dersom du har en annen type enhet.
 • Enhetspris: Pris pr enhet.
 • Pris inn: Prisen inn på tilvalget (eks. moms).
 • Påslag: Ønsket påslag i prosent.
 • Utpris: Blir automatisk beregnet ut i fra innpris og påslag (eks. moms)
 • MVA: momsen er automatisk satt til 25 %. Overstyr hvis denne ikke stemmer for dere. Pris til kunden vil bli vist med og uten moms. 
 • Pris MVA: Pris inkludert moms. Det er den prisen boligkunden vil se på MinSide. Boligkunden vil også bli vist prisen uten moms.
 • Pakke eller Enhet: Her kan du bare velge en av to markeringer.
  • Hvis du har satt sammen en pakkepris for ferdig levert tilvalgsalternativ, kan du markere "Pakke".
  • Hvis du skal la kunden velge et antallet de selv ønsker, kan du sette "Enhet". Enhetspris brukes kun i sammenheng med når det kreves markering på tegning på et tilvalg. Utprisen vil da ganges opp med antall markeringer.
 • Godkjenning: Marker denne hvis tilvalget skal kreve godkjenning. Det vil si at tilvalgsbehandler må godkjenne tilvalget fra kunden før det går ut til valgte leverandører og blir utført.
 • Signatur: Slå på hvis det skal kreves signatur i form av BankID fra kunden, for å fullføre ordren og bestille.
 • Standard for kategori:  Dersom dette er et tilvalg som ikke skal være standard skal knappen for Standard være slått av (til venstre). Slå på dersom det er standard. Se hvordan man oppretter standardtilvalg her.
 • Bruk eller sett som standard: Dette lar deg lagre det du har fylt ut i skjemaet for tilvalg.
  • Sett som standard, brukes etter at du har fylt ut hele eller deler av skjemaet for tilvalget. Da lagres det du har fylt ut, til senere bruk.
  • Bruk standard kan du bruke når du går over til neste tilvalg. Da hentes inn informasjonen du satte som standard, slik at du enklere kan fortsette.
 • Nullstille: Denne nullstiller skjemaet, og lar deg begynne på nytt.
 • Slett: Trykk slett dersom du vil slette tilvalget, og tømme 
 • Lagre: Denne lar deg lagre informasjonen om tilvalget, og knytter utfylt informasjon til boligen. Det er denne knyttingen som legger tilvalget inn i "tilvalgsbutikken" for boligkunden og lar boligkunden bestille tilvalget.
 • Status: Status på tilvalget. Hvis alt er utfylt korrekt til tilvalget bli markert medblobid7.png og du vil på en pop-up-boks hvor det står at tilvalgene er lagret. Dersom det ikke har blitt lagret vi det bli markert med mceclip0.png og hvis du holder musa over det ikonet vil du se hvorfor det ikke ble lagret. 

Under feltene har du to knapper hvor det står SETT SOM STANDARD og BRUK STANDARD. De kan brukes når det er flere av feltene som er like for flere boliger. Fyll inn f.eks leverandør, påslag, godkjenning og signering og deretter trykk "Sett som standard". På neste tilvalg du skal knytte kan du da markere de aktuelle boligene og trykke "Bruk standard" for å automatisk fylle inn de verdiene du satte som standard på det forrige tilvalget.