Kolonner Tilvalgsordre

Dette er en teknisk beskrivelse av hva de ulike kolonnene under Tilvalgsordre innebærer.


Under tilvalgsordre i APEX har man mulighet til skreddersy visningen ved bruk av ulike kolonner. Nedenfor er en opplisting over hva de ulike kolonnene betyr

Kategori Beskrivelse
Velg For å vise bokser for avhuking helt til venstre.
ID Løpenummer på ordren.
Prosjekt Hvilket prosjekt ordren er knyttet til.
Bolig Hvilken bolig ordren er knyttet til.
Behandlet Dato tilvalget ble behandlet.
Opprettet Dato tilvalget ble opprettet.
Oppdragsgiver Navn på kunde.
Kommentar Kommentar som kunde har lagt ved ordren.
Tilvalg Navn på tilvalget.
Tilvalgskategori Viser til hvilken kategori tilvalget hører til.
Leverandør Hvilken leverandør som er knyttet til tilvalget.
Sak Saksnummer som man kan klikke på nummeret for å få opp saken.
Markeringer Klikk på den lille plantegningen for å se markering på plantegning gjort av kunden.
Antall Antall tilvalg.
Inn (eks. MVA) Inn-pris ekskludert moms.
Ut (eks. MVA) Ut-pris ekskludert moms.
MVA Moms.
% Hvor stor prosent momsen er satt til for tilvalget.
Totalt (inkl. MVA) Totalpris inkludert moms.
Differanse Differansen mellom inn-pris og ut-pris.
Fakturert Fylles inn når det har blitt fakturert.
Behandler kommentar Kommentar fra behandler skrevet i forbindelse med AVSLÅ/GODKJENN
Status Viser om ordren er ny, godkjent, avslått eller kansellert.