Kopiér kategori

Kategoriene som er bygd opp under Tilvalg kan kopieres, hvor både tittelen på kategorien, og de tilhørende tilvalgene og underkategoriene blir kopiert.


Dette er en veileder for tilvalgsbehandler i APEX.

Trykk her for hvordan du oppretter tilvalg.

Følg disse stegene for å kopiere en kategori:

  • Logg inn i APEX.
  • Trykk på menyen oppe til venstre.
  • Trykk blobid0.png og velg Tilvalg i drop-down menyen.
  • Trykk på kopieringsikonet helt til høyre for navnet på kategorien.

mceclip0.png

  • Gi kategorien et navn og velg om den skal legges under en annen kategori ved å søke på Overordnet kategori. Dersom den kopierte kategorien skal være en hovedkategori - la det være tomt på overordnet kategori. 

mceclip1.png

  • Trykk LAGRE.
  • Kategorien med tilhørende tilvalg er nå kopiert og ligger i listen.