Kundeimport

Kundeimport er en hurtig og enkel løsning for å legge til kunder på ditt prosjekt, og direkte på boligene.


Dette er en veileder for utbyggere/entreprenører som bruker APEX.

Slik navigerer du til kundeimport:

 • Trykk på menyen oppe til venstre.
 • Trykk på "Admin".
 • Trykk på kortet "Importer Kunder".

Kun admin i bedriften og saksbehandler på prosjektet har mulighet til å importere kunder.

For å importere kunder i Apex må du ha en fil i .csv, eller .xls format. CSV er et filformat som bruker tegnene "," eller ";" for å separere informasjon, som deretter leses av Apex.
Dersom du ikke har en fil fra før som du ønsker å importere, finnes det en eksempelfil ved å trykke "Eksporter kunder" inne på prosjektet ditt.

Du kan også lagre den filen du allerede har i .csv format og importere til Apex, da du selv velger hvilken kobling dine kolonner skal ha i Apex. I excel - trykk fil, lagre som, velg tekst, CSV som filtype, trykk lagre. Ved spørsmål om formatering eller innhold trykk bruk tekst, csv-formatet.

Når du skal importere kunder fra en .csv/.xlsx fil:

 1. Velg prosjekt du ønsker å importere kunder til under "Prosjekt".
 2. Dra filen hvor du har din data til "Dra filer eller klikk her" eller trykk på "dra filer eller klikk her" å velg din fil fra dine filer.
 3. Velg hvilken rad som er din header/overskrift i din fil. Dersom du feks har 2 rader øverst i ditt dokument som inneholder prosjekt navn o.l velger du 2 rader i feltet "Hvor mange rader skal ignoreres fra toppen?". Huk av at første rad er overskrifter.

  Under "Forhåndsvisning" vil antall kunder(rader) og antall felter (kolonner) listes ut. Et eksempel på første rad vises i sin helhet.


 4. Gjør alle koblinger du ønsker. F.eks kunde navn = navn. Se forklaring på alle tilgjengelige felt i Apex.


 5. Trykk "Fortsett" for å se kundene som blir listet for opprettelse.


 6. Trykk "Lagre" for å opprette dine kunder. 
 7. Det som vil skje er at kundene merkes med grønt og rødt. Kundene med grønn hake er opprettet i ditt prosjekt, mens kunder med rødt kryss har en eller flere feil og har ikke blitt tatt med.
  • Du får beskjed om hva det er som feilet, og kan rette opp i dette for å importere den/de som feilet på nytt.

I motsetning til bolig import, er det ingen funksjonalitet for å oppdatere kunder gjennom importen. Evt. feil i importen må derfor rettes enkeltvis og manuelt.

TIPS!

Importer dine kunder i .csv fil med navn, epost adresse, telefon nr. og fødselsdato, samt evt. andre relevante opplysninger du har om dine kunder. Dette sparer deg for mye tid under opprettelsen av selve prosjektet og under overleveringen. 

 

MERK! Det blir ikke sendt noen invitasjon til dine kunder når de legges til. Denne må du sende manuelt, og det kan du lese mer om her.