Kundeside Info

Kundeside Info er funksjonalitet for å publisere informasjon til kunder på MinSide.


Dette er en veileder for utbyggere og entreprenører som skal legge til informasjon på boligkunder på MinSide.

Informasjonen som publiseres vil ligge på forsiden til MinSide. Det vises kun 1 melding om gangen. Da den siste som er publisert til prosjektet, eller til alle involverte.

For å opprette informasjon som skal publiseres, trykk:

  • Logg inn på APEX, og trykk på menyen oppe til venstre.
  • Trykk på Admin i listen.
  • Trykk så på Kunde Side Info i listen som kommer opp under Admin.
  • Trykk på plusikon_Skjermbilde.png plusstegnet nederst til høyre for å opprette ny informasjon som skal publiseres til MinSide.

utklipp_av_felter.png

  • Velg publiseringsdato i feltet for publiseringsdato.
    • Denne bestemmer når meldingen blir publisert/synlig.
  • Velg hvilket prosjekt du ønsker å publisere til. Her kan du velge alle, eller ett spesifikt prosjekt.
MERK! Prosjekter som kan velges vil være tilgangsstyrt, slik at du kun kan publisere til prosjekter du ellers har tilgang til. Kun administratorer kan publisere meldinger for alle prosjekter.
  • Skriv meldingen som skal publiseres i "Melding"-feltet.
  • Trykk blobid1.png (lagre) for å lagre. Meldingen vil publiseres til MinSide på den datoen du har satt.

TIPS: Du kan opprette en Kundside Info på prosjekter om rutiner på henvendelser/reklamasjoner, skriv hvordan du ønsker å motta en henvendelse, om bilde skal være med samt at deres kunder alltid sjekker FDV i sine dokumenter, før de sender en henvendelse.