Lag standard mal-mappe

Funksjonen som lar deg automatisk opprette mapper til nye prosjekt og boliger.


Dette er en veileder for utbyggere og entreprenører som behandler mapper i prosjekter.

Dette er en funksjon som lar deg lage en mappestruktur i "Filer", og deretter sette den bestemte mappen som standard når man oppretter et nytt prosjekt og nye boliger.

Filer finner du ved å navigere slik:

 • Trykk på menyen oppe til venstre.
 • I listen, velg "Filer".

Opprett standard mappe

I Filer, kan du opprette en mappe manuelt, som du igjen legger inn undermapper og andre ønskede filer som skal automatisk opprettes på nye prosjekter. På denne måten kan du lage en struktur av mapper og filer som skal gjenbrukes i de fleste, om ikke alle dine prosjekter i APEX.

Det er bare administratorer i bedriften som kan opprette en slik standard mappe for prosjekter og boliger.

 1. I Filer vil du se mapper for din egen bruker, firmaet du er en del av, og filer som er delt med deg. Trykk deg inn på en av disse mappene.
  1. Det er helt opp til dere hvor dere ønsker å opprette filstrukturen.
 2. Nede til høyre vil man få et pluss-ikon. Trykk på denne for å få å "opprett mappe".
  1. Etter at mappen er opprettet kan man fortsette å bygge opp med mapper og filer inne i denne mappen.
  2. Når du har oppsettet slik du vil, kan du gå til neste steg.
 3. Etter at mappen er opprettet, trykk én gang på mappen for å merke den.
 4. Oppe til høyre, vil det være noen administrative ikoner for Filer. Blant disse vil knappen "Lag prosjektmal" og "Lag prosjektenhetsmal" være, trykk på den.
  1. "Prosjektmal" vil gjelde for nye prosjekter, mens "Prosjektenhetsmal" vil gjelde for nye boliger og objekter i systemet for næringsdrift.
  2. Mappen du nå har laget mappe- og fil-struktur i, vil bli satt som en "standard mal" for nye prosjekter, boliger og objekter som blir opprettet.
  3. Nye prosjekter, boliger og objekter som opprettes, vil få disse mappene og filene automatisk opprettet i sine tilhørende Filer.
  4. Har du tidligere opprettet en mal for en av disse mappene, så vil du skrive over den gamle hvis du gjør dette på nytt.

Her er det viktig å nevne at funksjonen ikke har tilbakevirkende effekt. Mapper blir ikke opprettet i prosjekt som allerede eksisterer i Filer. De blir bare opprettet på nye prosjekter etter at malen ble opprettet, som du kan finne slik:

 1. Trykk på menyen og "Filer".
 2. Velg mappen med *ditt firma*.
 3. Velg mappen med "Prosjekter".
 4. Velg mappen med *ditt prosjekt*.
  1. Her finner du da mappestrukturen du har satt som prosjektmappe-mal.

TIPS

Ønsker man å fjerne malen for prosjektmappe, så gjør man dette via firmaet.

Dette er et verktøy som gjerne kan brukes hvis man har prosjekter med mange like prosjekter som man ønsker den samme mappestrukturen i.