Last opp FDV

I APEX har man mulighet til å laste opp FDV digitalt, som blir knyttet til boligen og blir tilgjengelig for boligkunden via MinSide.


Dette er en guide for betalende kunder som bruker APEX.

Disse har kunden full tilgang til, i tillegg til leverandører som utfører vedlikeholdsarbeid i sammenheng med boligen.

Innhold

Laste opp FDV
Etter at FDV er lastet opp
Øvrige meny-ikoner

Laste opp FDV

 • FDV kan lastes opp på boligen under et eget felt.
  • Gå via Prosjekt, og ditt prosjekt.
  • Trykk på det blå B-ikonet på boligen du vil legge inn FDV på.
 • Felter som FDV kan lastes opp på, vil være merket deretter:
  fdv-felt.png
 • Feltene kan du trykke på for å åpne filutforskeren på din enhet, hvor du kan velge en fil for opplasting.
  • Sitter du på en datamaskin kan du dra en fil fra hvor som helst, og rett inn i dette feltet.
 • Skyen med pil, oppe til høyre, lar deg laste opp filer. På samme måte som ved at du trykker i det tomme feltet, eller at du drar inn en fil fra et annet sted, og slipper den i feltet.
 • Mappen med en pil, oppe til høyre, lar deg hente inn en fil du allerede har lastet opp i APEX. Filer i APEX er en samlingsplass for alle filer du har lastet opp i prosjektet ditt.
  Les mer om Filer her.

Det er viktig at du tenker over:

 • Du kan laste opp flere filer, men hver enkelt fil kan ikke være større enn 1GB (1000 MB).
 • Det er ingen begrensing på hvor mange filer du laster opp, men det vil bli flere filer å lete gjennom.
 • PDF-er og bildefiler er støttede format for opplasting(JPG, PNG, osv.). Disse er lette å håndtere, og det er lagt inn en PDF- og bilde-leser i APEX, som er veldig oversiktlig. Laster du opp en PDF, vil du bli spurt om du ønsker å dele opp PDF-ene i bilder.
  • MERK! Trykker du "JA" betyr det at hver side i PDF-en blir delt opp i egne bildefiler.
   Skjermbilde_2021-10-26_105244.png

Etter at FDV er lastet opp

Her kan du se at dokumentene er lastet opp som både PDF og JPG. JPG-en var en PDF som ble konvertert ved å trykke "JA" i dialogboksen over. Hadde det vært flere sider i PDF-en som ble konvertert, ville det blitt delt opp i flere bilde-filer, og legge seg i liste nedover.

 • PDF-er kan ha flere bilder og sider samlet i en fil.
 • Bilder vil alltid legge seg som egne filer.
 • Begge har støtte for visning direkte i APEX, hvor man kan bla og bytte mellom dem.

Ønsker du å bytte rekkefølge filene, har du ikonet helt ute til venstre ta_tak_og_dra.png som det bare er å ta tak i, og flytte filene opp eller ned.
Merk! Denne rekkefølgen endres om du velger å sortere listen.

opplastede_filer.png

Øvrige meny-ikoner

I menyen til FDV, har du flere knapper og funksjoner, hvor noen er beskrevet allerede. Disse finner du oppe til høyre, og ser slik ut:
meny_p__FDV.png

 • Øyet gir deg mulighet til å starte visning av en fil, ved å huke av boksen helt til høyre i linjen til filen du har lastet opp, og trykke på øyet. Da åpner det seg en filavlesing direkte i APEX.

marker_fil_for_visnin.pngFDV_visning.png

 • Ikonene som har piler på seg (skyen og mappen), er ikoner som har med opplasting av filer å gjøre. Disse er allerede beskrevet lenger oppe, i avsnittet "Laste opp FDV".
 • Til slutt er de tre prikkene en meny som lar deg styre hvordan filene i FDV-feltet skal vises og sorteres, samt fjerne valgte filer og slette dem.
  punktmeny_fdv.png