Legg til ny kunde

Her ser vi på hvordan du legger til en ny kunde i ditt prosjekt.


Dette er en veileder for utbyggere og entreprenører som skal legge inn kunder i APEX.

Nye kunder legges til via en kundeimport, eller ved å legge dem direkte på en bolig i prosjektet.

Du navigerer til prosjektet slik:

 • Logg inn i APEX, og trykk på menyen oppe til venstre.
 • Finn "Prosjekt" i listen og trykk på den.
 • Du kommer da til listen over prosjekt.
 • Inne på prosjektet, finner du feltene "Boliger" og "Kunder".

Legg til en kunde

Å legge til en boligkunde kan gjøres på tre måter, hvor to er avhengig av at du har lagt til boliger i prosjektet på forhånd:

Legge til ny kunde på en bolig:

 • Trykk deg inn på bolignavnet markert i blått.
 • Inne på boligen, har du boksen "Eiere" med et plussikon oppe til høyre.
 • Her kan du velge å opprette en kunde direkte på boligen, som tar deg til siden for "Ny kunde".
 • Fyll ut informasjonen om kunden.
  • Navnet (fornavn og etternavn) på kunden er nødvendig.
  • En e-post, slik at kunden kan logge inn. (Pass på å skrive den inn uten ekstra tegn og/eller mellomrom som ikke er med)
  • Et mobilnummer skader heller ikke, for at kunden skal motta varsler og andre meldinger.
 • Trykk deretter "Lagre".

ny kunde

For å sende en invitasjon om å logge inn i APEX, må kunden legges til på en bolig og deretter kan du selv sende en invitasjon til kunden.

Kundeimport:

Ved en kundeimport benytter du deg av et regneark hvor du på forhånd har fylt ut informasjon om kunden, og hvilken bolig som kunden skal knyttes til. Kundeimport kan du lese mer om her.

Opprett kunde via "Kunder":

 • Trykk på menyen i APEX, og velg "Kunder".
 • Nede til høyre har du et rundt plussikon du kan trykke på.
 • Den tar deg til seksjonen for å legge til en ny kunde, som du kan følge de samme stegene som i å fylle ut info om ny kunde.