Meg og min bolig

Dette blir landingssiden for boligkunden, etter at de har logget inn på MinSide i APEX.


Dette er en veileder for boligkunder som bruker APEX. Mangler du invitasjon til å logge inn i MinSide ta kontakt med utbygger/entreprenør.

Når du har logget inn i MinSide kommer du til “Meg og min bolig”.

mceclip0.png

  • Ruten øverst til venstre inneholder din profil informasjon, denne kan redigeres ved å trykke på tannhjulet mceclip1.png. Her kan du endre din kontaktinformasjon og endre passord. 
    Gå til siden over Rediger profil - boligkunde for å lese mer om dette.
  • Ruten øverst til høyre inneholder informasjon eller meldinger fra din utbygger/entreprenør.
  • I Ruten nederst til venstre kan du registrere henvendelser til din utbygger.
  • Ruten nederst til høyre inneholder informasjon om din bolig.

Trykk her for ytterligere veiledninger om MinSide.