Meg og min bolig

Dette blir landingssiden for boligkunden, etter at de har logget inn på MinSide i APEX.


Dette er en veileder for boligkunder som bruker APEX. Mangler du invitasjon til å logge inn i MinSide ta kontakt med utbygger/entreprenør.

Når du har logget inn i MinSide kommer du til “Meg og min bolig”.

mceclip0.png

  • Ruten øverst til venstre inneholder din profil informasjon, denne kan redigeres ved å trykke på tannhjulet mceclip1.png. Her kan du endre din kontaktinformasjon og endre passord. 
    Gå til siden over Rediger profil - boligkunde for å lese mer om dette.
  • Ruten øverst til høyre inneholder siste informasjonen eller meldingen fra din utbygger/entreprenør.
  • I Ruten nederst til venstre kan du registrere nye henvendelser til din utbygger.
  • Ruten nederst til høyre inneholder informasjon om din bolig. Under informasjonen finner du også lenke på "Se FDV" til FDV for din bolig dersom utbygger har publisert det for deg.

Trykk her for ytterligere veiledninger om MinSide.