Nye flerboliger

Som en del av rapporteringsfunksjonene i APEX kan du eksportere lister på nye flerboliger. 


Dette er en guide for betalende kunder som bruker APEX.

Dette er i henhold til vedtak om opplysningsplikt for nye flerboliger fra Statistisk Sentralbyrå.

Følg disse stegene for å se saksrapporten:

  • Logg inn i APEX, og klikk på meny oppe til venstre.
  • Klikk på Rapportering.
  • Blant kortene inne på Rapportering, klikk på Nye Flerboliger.
    nye_flerboliger_kort.png
  • Informasjon som er lagt inn på prosjektet vil fylles inn automatisk. Hvis noen av feltene er tomme - fyll inn.

Merk at all informasjon i listene må være fylt inn for å oppfylle kravene til SSB.

  • Velg hvilket kvartal og år oppe til høyre.
  • Velg eierform og bygningstype nede til venstre (fyller ikke automatisk fra prosjektet).
  • Når listene er komplett kan du eksportere listen som en CSV-fil ved å trykke på CSV nede til høyre.

blobid1.png