Opprette tilvalgssak

I APEX kan man som tilvalgsbehandler opprette et tilvalg via sak. Det blir da mulig å se tilvalget knyttet til saken som ordre i Tilvalgsordre.


Tilvalget blir på lik linje med andre tilvalg og saker tildelt en leverandør og lagt i sakslista til aktuelle saksbehandlere og utførende. Tilvalget kan redigeres og gjøres tilgjengelig for andre boligkunder under Tilvalgsprosjekter.

Følg disse stegene for å opprette et tilvalg fra sak: 

1. Logg inn i APEX

2. Klikk på menyen øverst til venstre.

2. Trykk på Screenshot_2021-01-14_at_13.01.44.pngeller bruk hurtigtasten øverst på midten   blobid0.png

3. Klikk på den grønne pluss-knappen nederst til høyre

4. Skriv inn Tilvalg i feltet Kategori og ekstra felter for tilvalg blir tilgjengelig. Fyll inn feltene som er røde. Det er mulig å fylle ut flere felter enn det som er listet opp nedenfor, men dette er de feltene som er påkrevd for å kunne opprette et tilvalg via sak. 

 • Saksnavn: Skriv navn på sak
 • Kategori: Skriv inn Tilvalg og en ekstra boks for tilvalg blir lagt til i saken. 
 • Leverandør: Velg leverandør fra listen
 • Prosjekt: Skriv inn prosjektet tilvalget skal knyttes til
 • Bolig: Velg bolig fra listen

Tilvalgsboksen i saken:

 • Navn*: Navn på tilvalg
 • Tilvalgskategori: Velg tilvalgskategori for tilvalget. Du har mulighet til å velge mellom de kategoriene som allerede er knyttet til boligen.
 • Beskrivelse: Beskrivelse av tilvalget
 • Innpris*: Innpris på tilvalget
 • Utpris*: Utpris på tilvalget
 • MVA%*: moms i prosent. Utprisen er vist uten moms. Pris med moms kan kunden se på MinSide og tilvalgsbehandler kan se det i orderen.

* Felter merket med stjerne er påkrevd

mceclip0.png

5. Klikk Lagre.

 • Saksbehandler for prosjektet får tilvalget som sak i sakslisten sin.
 • Tilvalgsbehandler vil se tilvalget som ordre under Tilvalgsordre
 • Leverandør på saken vil få den i sakslista si og varsel på e-post om at han/hun har fått tildelt en ny sak.
 • Kunden vil  kunne se tilvalgsorderen i MinSide under Tilvalg - ORDRE.
 • Man kan også se tilvalget opprettet via sak i Tilvalgs Prosjekter ved å klikke på det aktuelle prosjektet og huke av for Vis fra sak øverst til høyre. Man kan da se tilvalget på lik linje med andre tilvalg og du kan knytte det opp mot boliger i prosjektet. 

blobid2.png