Oppstart tilvalg i APEX

Før du kan tilby tilvalg til dine boligkunder må du sette opp et tilvalgskartotek knyttet til din bedrift.


Dette er en guide for utbygger/entreprenør som skal sette opp tilvalg i APEX for å kunne tilby tilvalg til boligkunder.

Etter tilvalgskartoteket er satt opp kan du sette opp tilvalg for dine boligkunder knyttet til et prosjekt.

Nedenfor har vi listet opp den informasjonen som må foreligge i de ulike fasene:

1. Tilvalgskartotek

1.1 Tilvalgene  - se hvordan opprette tilvalg her.

1.2 Kategorier og underkategorier med logisk inndeling.

1.3 Standardtekster - se hvordan du endrer standardtekster her.

  • "Tekst tilvalgsbutikk" (tekst med generell info om prosjektet).
  • "Ordrebekreftelse" (hva står det etter kunden har bekreftet en ordre).
  • "Ordrebekreftelse tilvalg"  (tekst som skal være i PDF-en som kunden får med ordren).

2. Forberede prosjekt

3. Knytte tilvalg til bolig - se hvordan her.

  • Leverandør pr. tilvalg.
  • Pris: inn-pris, ut-pris og påslag.
  • Dato/periode for når tilvalget skal være tilgjengelig.

4. Masseutsendelse:

  • Det er fordelaktig å sende ut en hyggelig beskjed til alle boligkunder om at tilvalg nå er tilgjengelig via MinSide. Det kan du enkelt gjøre gjennom masseutsendelse i APEX.