Oppstart tilvalg i APEX

Før du kan tilby tilvalg til dine boligkunder må du sette opp et tilvalgskartotek knyttet til din bedrift.


Dette er en guide for utbygger/entreprenør som skal sette opp tilvalg i APEX for å kunne tilby tilvalg til boligkunder.

Etter tilvalgskartoteket er satt opp kan du sette opp tilvalg for dine boligkunder knyttet til et prosjekt.

Nedenfor har vi listet opp den informasjonen som må foreligge i de ulike fasene:

1. Tilvalgskartotek

Tilvalgskartoteket må settes opp for å ha tilvalg å prise senere. Se på dette som "lageret", det dere kan tilby.

 1. Tilvalgene  - se hvordan opprette tilvalg her.
  1. Navn.
  2. Beskrivelse.
  3. Bilder (gode illustrasjoner).
  4. NOBB - hent inn informasjon automatisk, hvis produktet har et NOBB-nummer.
 2. Kategorier og underkategorier med logisk inndeling.
 3. Standardtekster - se hvordan du endrer standardtekster her.
  1. "Tekst tilvalgsbutikk" (tekst med generell info om prosjektet).
  2. "Ordrebekreftelse" (hva står det etter kunden har bekreftet en ordre).
  3. "Ordrebekreftelse tilvalg"  (tekst som skal være i PDF-en som kunden får med ordren).

2. Forberede prosjekt

Prosjektet har boligene som tilvalg knyttes til, og som kundene kan legges til for å bestille tilvalg.

 1. Opprette prosjektet - se hvordan her.
 2. Legge til boliger manuelt eller via import.
 3. Legge til plantegninger.
 4. Beskrivelse og illustrasjoner for kategorier.

3. Knytte tilvalg til bolig - se hvordan her.

Selve knyttingen av tilvalg som kundene senere kan bestille.

 1. Knytt riktig leverandør på tilvalgene leverandør pr. tilvalg.
 2. Priser
  1. Inn-pris
  2. Ut-pris
  3. Påslag.
 3. Dato/periode for når tilvalget skal være tilgjengelig.
  1. Denne er viktig. "Fra" datoen bestemmer når kundene får tilgang til å bestille tilvalgene via APEX. "Til" datoen bestemmer når tilvalget ikke lenger er tilgjengelig for bestilling.
  2. Fra "01.01.2000" - Til "02.02.2000" vil si at tilvalg er tilgjengelig i denne perioden.

4. Sende invitasjon til kundene

Når man føler at kunder kan begynne å få tilgang og sette opp brukerne sine, så kan man gå igjennom og invitere dem til å opprette brukere i APEX.

NB! Selv om kunder oppretter brukeren sin, og får tilgang, så vil de fortsatt ikke få tilgang til tilvalgene før "Fra" datoen.

5. Masseutsendelse

I forkant av at tilvalg blir tilgjengelig, kan det være fordelaktig å sende ut en hyggelig beskjed til alle boligkunder om hvilken dato tilvalgene blir tilgjengelig for bestilling, og at de blir tilgjengelig via MinSide.

I samme slengen går det da å nevne at man må ha opprettet brukeren sin for å få logget inn. Det er en mulighet for at ikke alle var igjennom "oppretting av bruker", hvor de da kan bruke reset passord for å få satt et passord, eller at det sendes en ny invitasjon til brukeren.

En masseutsendelse kan du enkelt gjøre gjennom masseutsendelse i APEX