Overtakelse

Overtakelse i APEX lar deg overlevere en bolig 100% digitalt, og er skreddersydd slik at du trinnvis blir guidet gjennom overleveringen.


Dette er en guide for utbyggere/entreprenører som skal gå overtakelse med APEX.

Punkter fra ferdigbefaring blir automatisk med i en overlevering, og nye punkter fra selve overleveringen legges til med et tastetrykk. Måleravlesninger fra f.eks. vann og strøm legges til og informasjonen sendes til rette vedkommende.

OBS! Husk å trykk JA eller NEI på alle steder i overtakelsen hvor det er mulig. Dette blir en del av overtakelsesprotokollen og må være utfylt for å kunne fullføre overtakelsen.

Følg disse stegene for å gå en overtakelse med APEX:

 • Trykk meny.
 • Trykk Overtakelse.
 • Velg prosjekt og boligen som skal overleveres, trykk Neste side.

blobid0.png

 • Boliginformasjon: Kontroller at boliginformasjon er korrekt, tilføy informasjon som mangler. Punktene under Hva skal gjennomgår er ment som en huskeliste for overtakelsen. Trykk Neste side.

blobid1.png

 • Personalia: Kontroller at informasjonen om kunde er korrekt, tilføy informasjon som mangler. Husk å huke av alle JA/NEI bokser i overtakelsen, huk av om kunde er tilstede samt om kunde skal flytte inn eller ikke. Dersom boligen overleveres til person med fullmakt, kan personalia legges inn under Andre - samt at Representant med fullmakt hukes av. Endre saksbehandler dersom det skal være en annen person som står som saksbehandler på å protokollen. Trykk Neste side.

blobid3.png

 • Sjekkliste: Bekreft om oppgjør er mottatt. Dersom ferdigattest, midlertidig brukstillatelse eller endringsavtale er lastet opp til boligen/prosjektet vil dette ligger tilgjengelig her for fremvisning. Trykk Neste side.

blobid4.png

 • Åpne saker fra ferdigbefaring: Åpne saker fra ferdigbefaring vil ligge synlige her. Nye saker kan legges til mens du går overleveringen. Trykk på Legg til saker for å legge til en ny sak. Du vil da bli flyttet til en ny fane hvor prosjekt og bolig informasjonen er ferdig utfylt. Opprett saken og gå tilbake til overtakelsesfanen, trykk på Oppdater listen for å påse at ny sak ligger ved overleveringen.

blobid5.png

 • Informasjon: De neste fire punktene vil ta deg gjennom informasjonen om punktene nevnt under. Husk å merk alle punktene med utført JA / NEI!

  1. Ventilasjon
  2. Komfyrvakt
  3. Brann
  4. TV/Internett
 • Gruppe: Dersom boligen som overleveres er del av en gruppe som skal bekrefte samtykke/avtale/informasjon, bekreftes dette her. Huk av at dokumentet som ligger ved er lest samt akseptert - dokumentet vil fremgå i sin helhet i protokollen. Dersom det ikke hukes av at dokumentet er lest og forstått vil det ikke bli vedlagt protokollen. Se her for veiledning om hvordan du oppretter samt administrerer grupper 

 • Målere: Du kan nå legge inn måleravlesninger som nevnt nedenfor. Avlesningene sendes automatisk til oppgitt mottaker når protokollen sendes ut. Du kan også legge til strøm abonnent. Husk og merk alle punkt med utført. Obs! Kun hele tall i målerstand.

  1. Fjernvarme
  2. Kaldtvann
  3. Varmtvann
  4. Strøm: Trykk på pliktstrøm dersom kunden ønsker å stå på pliktstrøm, eller bare ikke vil velge strømleverandør der og da.

   Eierskifte sendes da til netteier som oppgitt i prosjektet. Kunden kan også velge strømleverandør fra listen. Avtalen sendes da inn når overtakelsen er ferdig og kunden slipper å gjøre noe selv for å  ordne med strømabonnement. 
 • Dette er overlevert/opplyst: Fyll inn hva som faktisk er overlevert. Skriv inn hvor mange røykvarslere, nøkler osv som er overlevert, husk å sjekke av alle punkt med JA eller NEI.

blobid6.png

 • Samtykke: Du kan i neste steg velge om boligen selges under Bustadsoppføringloven eller Avhendingsloven. Teksten som er angitt her kan endres under standardtekster. Du kan også legge til når håndverkere kan ta seg inn i boligene for å rette eventuelle punkter som ble funnet under overleveringen.

blobid0.png

 • Notat: Videre kan du legge til eventuelle notater du eller kunden finner nødvendig at medgår i overtakelsen.

 • Selgerinformasjon: Her oppgis hvem som er selger av boligen. Informasjon som kommer frem her er lagt inn på forhånd i prosjektet. Trykk Neste side.

blobid1.png

 • Signatur: Signer med fingeren/penn på nettbrett eller mobil. På pc brukes mus. Signaturfeltet er tilpasset slik at knappene kan flyttes til andre siden hvis du eller kjøper har behov for dette. Kjøper og selger signerer.

 • Legg til bilder: Til slutt kan du kunne legge ved eventuelle bilder, som for eksempel et bilde av en fullmakt. Trykk Choose File og velg den ønskede filen. Hvis du går med nettbrett/mobil kan du ta et bilde med enheten.

 • Overlever: Trykk Send inn skjema og bekreft innsending og overleveringen er ferdig.

Feil som kan dukke opp:

Du må ha internettilgang for å kunne velge boliger i prosjektet du ønsker å gå overtakelse på. Har du ikke internett på starten av overtakelsen, vil du med andre ord ikke kunne velge boliger å gå overtakelse på.

Har du mistet nettet etter dette punktet i overtakelsen, vil du få opp en pop-up boks med dette i en feilmelding når du prøver å sende inn skjemaet.
overtakelse_feilmelding.png

 • Da må du passe på å holde vinduet med overtakelsen oppe, frem til du har internettilgang igjen. Oppdaterer du underveis, uten internett, vil du måtte starte overtakelsen på nytt. Oppdaterer du ikke, men bare kobler det på nettet og sender skjemaet når du har en tilkobling, vil du kunne fullføre overtakelsen som vanlig.

Har du åpnet Overtakelse i et nytt vindu i nettleseren din, men blir logget ut fra APEX i det første vinduet, vil du kunne få opp denne meldingen. Den vil også dukke opp hvis du av noen grunn skulle være logget ut etter at Overtakelse er startet.

ikke_logget_inn.png

 • Åpne bare en ny fane i nettleseren din, og logg inn på APEX. Sjekk at du logger inn via samme portal som du startet Overtakelse gjennom. Igjen må du ikke oppdatere nettsiden hvor overtakelsen er kjørende, men bare åpne et ny fane og logge inn i den nye fanen.

Får du feilmelding om at du har felter som ikke er ferdig utfylt, må du “Gå til start” og gjennomgå overtakelsen og påse at alle felter samt markeringer er utfylt.

Gratulerer, du har nå gjennomført en heldigital overtakelse med Norges beste samhandlingsplattform APEX.