PDF av sjekkliste

Her skal vi ta for oss hvordan man oppretter en PDF fra en sjekkliste man har i APEX.


Dette er en veileder for utbyggere og entreprenører som benytter seg av sjekklister.

Denne funksjonen kan brukes til å få ut en oversikt over punkter som skal utføres, men også som en rapport på utført arbeid og fullført sjekkliste.

Opprett PDF fra sjekkliste

  1. Trykk på menyen oppe til venstre, og velg "Sjekklister".
  2. Velg en sjekkliste du ønsker en PDF av.
  3. Oppe til høyre har du noen ikoner, hvor ikonet med "PDF" pdfIkon lar deg opprette en PDF av sjekklisten. Trykk på denne.
  4. Under "Info"-fanen til venstre, så vil den legge seg under seksjon "PDF". Her kan du laste ned en lokal PDF-fil ved å trykke på ikonet her: . Du kan også slette PDF ved å markere den, trykke på de tre prikkene rett over og trykke på: "Slett".
    • I PDF-en vil utførte punkter og avvik markeres grønt, mens ikke fullførte vil vises tomme. Den tar med andre ord utgangspunkt i hvordan sjekklisten står når du trykker på knappen.

Husk at du må ha rolle i sjekklisten for å kunne redigere eller slette PDFen.

PDF som rapport

Når en sjekkliste er fullført, altså at alle punkter er ferdig merket, vil det automatisk opprettes en PDF. Igjen går denne å finne under "Info" delen av sjekklisten, i seksjonen "PDF".

For  å lese rapporten/PDF-en så markerer du boksen til høyre for filen, og trykker på "øyet" i feltet "PDF". Da åpner du en forhåndsvisning av filen direkte i APEX. Alternativt kan du laste ned PDF-en og åpne den som en vanlig fil.