Portaloversikt

Dette er en gjennomgang av "portalen" i APEX, som gir deg oversikt over utstyret på din arbeidsplass.


Dette er funksjonalitet som ikke alle har tilgang til enda.

Har du utstyr på arbeidsplassen du ønsker en oversikt over, så er det i portalen du finner dette. Det vil på forhånd måtte fylles ut hva produktet er og tilhørende salg/kjøp. Dette er derfor bare en oversikt på hvordan du finner og bruker portalen.

Naviger til portal

 • Logg inn i APEX, og trykk på menyen oppe til venstre.
 • I menyen vil du ha et punkt som heter "Portal", trykk på denne.

finn portal

 • Du vil da komme til oversikten over hvilke produkter og enheter du har tilgang til. I dette eksempelet har vi satt opp noen produkter for å demonstrere.

produkter oversikt

Se produkt

 • Trykk på et av produktene for å se mer informasjon om dem. I dette eksempelet følger vi "Hjelm SK sikkerhet".
 • Produktoversikten viser:
  • Navnet på produktet.
  • En beskrivelse av produktet.
  • Hva slags type produkt det er snakk om.
  • Serienummeret til produktet.
  • Dato produktet er produsert.
 • På høyre side vil du ha en oversikt over når det ble utført en kontroll på produktet, og når neste kontroll er planlagt (hvis det er noen). I tillegg, vil det også vises om utfør kontroll ble godkjent eller ikke.
  • Godkjent markert grønn, og "Gyldig".
  • Ugyldig markert rød, og "Ugyldig".

produkt og kontroller

 • Nederst på produktoversikten vil du ha et felt for filer. Her følger det med alle filer som er lastet opp i sammenheng med produktet.
  • Det er også her du vil finne "journalkortet" til produktet. Dette er en PDF som lar deg se informasjonen til produktet, og kontrollen som er blitt gjort. Journalkortet kan også sendes på e-post, hvis du kontakter den som står for behandlingen.

kontroll pdf filerjournalkort

Send henvendelse om produkt

 • Skulle det være sånn at du har spørsmål rundt ditt produkt, så kan du sende en henvendelse ved å trykke på plussikonet plussikon-Apr-06-2022-07-45-34-79-PM nede til høyre. Den vil gå til den ansvarlige av produktet, og kan igjen svare deg gjennom henvendelsen.
 • Bare fyll ut hva henvendelsen din handler om, og en beskrivelse.

henvendelse på produkt