Poste artikkel til Nyheter for boligkunder

Her tar vi for oss hvordan sette en artikkel som en nyhet oppdatering for boligkunder.


Dette er en hjelpeside for utbyggere og entreprenører i APEX.

Artikkel er et mangfoldig verktøy i APEX, en av funksjonene er at du kan opprette en artikkel og sette den til å være en nyhetsoppdatering for boligkunder via deres innlogging i Portal. Se på det som en "oppslagstavle", hvor siste oppdatering legger seg øverst.

Knytt artikkel til nyheter

Først må man opprette og lagre en artikkel via "Artikkel" i APEX, noe man kan lese mer om her.

Finne frem til en artikkel gjør man slik:

  • Trykk på menyen oppe til venstre i APEX.
  • Velg "Artikkel".
  • Fra listen over opprettede artikler, velg artikkelen man ønsker å publisere og trykk på den. (eventuelt trykk rett på blyant-ikonet til høyre for artikkelen for å gå til redigering).
  • Inne på artikkelen, trykk på blyant-ikonet oppe til høyre.
  • Øverst i artikkelen vil man ha valgene "Innhold" og "Innstillinger", velg "Innstillinger".

Her vil man se noen seksjoner, hvor "Tilknytninger" er den man er ute etter. Trykk da på det hvite plus-tegnet til høyre i seksjonen for å legge til en knytning.

Velg "Prosjekt", og i neste liste hvilket prosjekt denne skal knyttes til ved å merke boksen til høyre for navnet til prosjektet. Etter å ha merket ett eller flere prosjekt, vil man kunne trykke "Neste" nederst til høyre, og man kan velge hvordan den skal knyttes.

Marker boksen "Kunder", for å gjøre denne synlig for kundene, deretter kan man også velge når eller hvor lenge denne skal være tilgjengelig. Standard står denne til å starte samme dag som man er inne og gjør endringen, men man kan trykke på kalender-ikonet ute til høyre for å endre dette, og/eller sette en periode som nyheten/oppdateringen skal være synlig.

Nede til høyre vil man ha en "Lagre" knapp, som lagrer innstillingene for artikkelen.

Gratulerer! Artikkelen har nå blitt publisert for boligkunder i valgte prosjekt, og blir synlig/publisert etter innstillingene man har satt. Dette er bare et eksempel, men slik vil en post kunne se ut på Nyheter-siden for en boligkunde: