Prosjekt med i salgsrapportering

Alle prosjekt i APEX er automatisk med i salgsrapportering, det vil si at de vises i salgsskjermen.


Dette er en guide for utbygger/entreprenører som bruker APEX. 

Nedenfor vil det bli forklart hvordan man skrur dette av/på. Det kan være for eksempel hvis man har lagt til et testprosjekt som man ikke vil inkludere i salgsrapporteringen. Se her dersom det er en bolig som ikke skal være med i salgsrapporteringen.

Følg disse stegene for å skru av/på salgsrapportering for et prosjekt:

  • Logg inn i APEX, og klikk på menyen øverst til vestre.
  • Klikk på "Prosjekter" i listen.
    blobid0.png
  • Søk opp ditt aktuelle prosjekt og klikk på det.
    blobid2.png
  • Klikk på Vis flere felter i prosjekt-kortet.
    blobid0.png
  • I feltene under Rediger prosjektinfo, kan du trykke på ja/nei for om du ønsker at prosjektet skal være en del av salgsrapporteringen.
    blobid0.png
  • Husk å trykk på Lagre for å lagre endringene.
    blobid1.png