Prosjektovertakelser i APEX

Dette er et rapporteringsverktøy som lar deg få statistikk over overtakelser som er gjort i APEX og tilhørende saker.


Dette er en veileder for utbyggere og entreprenører som vil ha oversikt i APEX.

Slik finner du prosjektovertakelser:

 1. Trykk på menyen oppe til venstre i APEX.
 2. Velg "Rapportering".
 3. Du kommer til en oversikt over rapporteringsverktøy, velg "Prosjektovertakelser".

Velg prosjekter

Du kommer til en oversikt over prosjektene du og ditt firma har tilgang til. Verktøyet lar deg se statistikk i forbindelse med overtakelser på valgt prosjekt, samt sammenligne dem.

 1. Trykk på kortet til et prosjekt du ønsker å se oversikt over.
  • Du kan velge flere prosjekt på én gang, for å sammenligne resultat.
  • Bruk filtrene "Søk" og "Eier", hvis det er mange prosjekter som er listet opp for deg.
  • Hvis du ikke har noen prosjekt, kan du lese mer om å opprette et prosjekt her.
 2. Ute til høyre, under prosjekt-kortene, vil du ha mulighet til å endre "Antall dager for forsinket".
  • Trykk i boksen for å åpne rullgardinen, og velg antallet dager.
  • Viste resultat vil endre seg i valgte prosjekter i neste steg.
 3. Under neste seksjonen, "Prosjekter", vil prosjektet ditt liste seg opp med informasjon:
Prosjektet
  • Navn på prosjekt.
  • Dato for første overtakelse som er registrert på prosjektet.
  • Dato for siste overtakelse som er registrert på prosjektet.
Totalt
  • Antallet fullførte overtakelser.
  • Antallet boliger det er registrert en overtakelse på.
  • Antallet boliger med registrerte saker.
  • Antallet saker på boligene med registrert overtakelse.
  • Antallet åpne saker på boligene per dagens dato.

Ved eller etter overtakelse

Denne informasjonen er dynamisk og gir resultat basert på antallet dager satt i "Antall dager for forsinket".

  • Antallet nye saker etter overtakelse.
  • Antallet åpne saker ved overtakelse.
  • Antallet saker lukket per dagens dato.
  • Antallet boliger der saker har gått forbi satt frist.
  • Antallet dager det har vært åpne saker etter overtakelse.

Sammendrag etter X dager

Denne informasjonen er dynamisk og gir resultat basert på antallet dager satt i "Antall dager for forsinket". 

  • Antallet forsinkede saker, og fremdeles åpne, etter X-satt dager.

TIPS!

 • Du har visningsalternativ for dine resultat, som endres ved å trykke på "Rutenett visning" eller "Tabellvisning" til venstre for dine valgte forsinkede dager (oppe til høyre).
 • Du kan også velge å lage en eksport av din nåværende visning ved å trykke på "Eksport", pilen til venstre for visningsalternativene.