Salgsrapport

Salgsrapporten viser antall på boliger som er solgt over en viss periode for valgt prosjekt.


Dette er en veileder for utbyggere og entreprenører som bruker APEX.

Det er flere typer rapporter som viser ulike data i APEX. En av de er salgsrapporter. 

Følg disse stegene for å se salgsrapporten:

  • Logg inn i Apex, og trykk på menyen øverst til venstre.
  • Trykk på Rapportering, i listen.
  • I undermenyen som kommer opp, trykker du deretter på Salg.
    blobid0.png

Du vil da se en oversikt over salg som er gjort i de prosjektene du har tilgang til.

  • Du kan velge en periode øverst med å sette en fra/til dato.
  • Du kan velge hvilket prosjekt du skal få oversikt over.
  • Du kan velge å gjøre en eksport av listen ved å trykke på CSV-knappen. Listen vil da lastes ned i CSV-format til din datamaskin.
    • Listen som lastes ned, er basert på hvilke filter du har satt. Setter du ingen filter som prosjekt eller periode, så får du hele listen. Setter du filter på prosjekt, får du en eksportert liste som bare viser informasjon om det satte prosjektet.

blobid1.png