Sammendrag for varsel

Inne på din profil har du en innstilling for om du ønsker et sammendrag for varsel hver time, eller ett sammendrag per dag.

Dette er en guide for utbyggere, entreprenører og leverandører som bruker APEX.

Hva som skal trigge et varsel som blir en del av sammendraget bestemmes av din innstillinger for ulest. 

Følg stegene nedenfor for å sette opp ditt sammendrag:

  • Trykk meny
  • Trykk på ditt navn
  • Du vil da få opp en liste med bokser.
  • Åpne boksen "Innstillinger for ulest"

  • Nederst kan du skru på om du ønsker sammendrag hver time, eller ett sammendrag hver dag.
  • Sammendraget er basert på hva som er huket av for i "Innstillinger for ulest"-boksen. F.eks hvis du kun har huket av for "Saksbehandlermelding" og "Leverandørmelding" er det kun de to aktivitetene som blir en del av det sammendraget du får.

Tips: dersom du kun ønsker varsel fra APEX i form av sammendraget som beskrives her, kan du skru av varsel på e-post i boksen over "Innstillinger for ulest".