Se bolig i prosjekt

Hvordan du ser informasjonen om en bolig i ditt prosjekt og hva du kan gjøre med den.


Dette er en veileder for utbyggere og entreprenører som administrerer prosjekt og boliger i APEX.

For å se en bolig må du først opprette et prosjekt og deretter en bolig.

Hvordan du finner frem til en bolig:

  • Logg inn og trykk på menyen oppe til venstre.
  • Velg "Prosjekter".
  • Finn ditt prosjekt, og trykk deg inn på prosjektet.
  • Gå til seksjonen "Boliger" inne på prosjektet.
  • I kolonnen "Navn" til venstre, vil du ha en blå tekst med navnet på boligen, trykk på denne.
    • Alternativt kan du trykke på de tre prikkene til høyre, og i listen velge "Gå til boligen".

Boliginformasjon

Inne på boligen vil du ha noen seksjoner som gir forskjellig informasjon og funksjoner.

Sammendrag

Her ser du generell informasjon om boligen, som tilhørende prosjekt, navnet, type og adresse, med mer. Fyll ut informasjon om boligen ved å redigere boligen.

Eiere

Her ser du hvilken boligkunde som er oppført som eier på boligen, og kan legge til ny eller eksisterende boligkunde.

Salgsinformasjon

Her vil det komme opp informasjon hvis det er registrert et salg på boligen. Salgspris, megler, dato og eventuelt kommentar.

Befaringer

Etter at man har gått en befaring i APEX, hvor man har valgt boligen, vil det legge seg en protokoll fra befaringen i denne seksjonen i form av en PDF.

Ute til høyre har du også et pluss-ikon som lar deg starte en befaring direkte fra boligen.

Sjekklister

Hvis det opprettes sjekklister som er knyttet direkte til boligen, så vil man kunne finne en snarvei til sjekklisten i denne seksjonen. Her kan man også se fremgangen på sjekklisten ute til høyre.

Plantegninger

Her kan man laste opp plantegningene som tilhører boligen. 

  • Les mer om å laste opp plantegning på bolig her.

Eierlogg

Her finner man en logg over hvilke eiere som har vært lagt til og fjernet fra boligen, sammen med datoen det ble gjort. Denne listen skal samsvare med når man legger til og fjerner eiere i "Eiere".

Salgslogg

Hvis det er registrert et salg på boligen, så er det her man kan finne igjen en logg over oppført megler, salgsdato, salgspris og eventuelt kommentar. Man oppretter et salg med ikonet av hånden og huset til høyre, og salget slettes med søppelkasse-ikonet til høyre for salget.

Som videre lesing kan vi foreslå:

Protokoller etter overtakelser legger seg inne i "se filer" for boligen.