Se filer på prosjekt

Prosjektet ditt står for å holde på mye informasjon, men her finner du også filer som hører til ditt prosjekt.


Dette er en veileder for utbyggere og entreprenører som jobber med prosjekt i APEX.

Filer som er koblet til prosjektet ditt vil du kunne få en oversikt over med denne funksjonen, som du finner inne på prosjektet ditt.

Du finner filer på prosjektet her:

 • Logg inn i APEX, og trykk på menyen oppe til venstre.
 • Trykk deretter på Prosjekter i menyen.
 • I listen over tilgjengelige prosjekt, vil du kunne finne/søke etter ønsket prosjekt.
 • Inne på ditt prosjekt, vil du ha en knapp nederst til høyre project menu
 • Trykker du på den, får du opp en meny med "Se filer".

Filer på prosjekt

Her vil du få flere bokser nedover, hvor du kan laste opp filer som hører til ditt prosjekt.

En fil kan du dra-og-slippe fra filutforskeren på enheten din, og rett i hver enkelt boks. Eller trykke på "Laste opp" i menyen til hver boks, så får du opp filutforskeren din og kan velge fil direkte. Trenger du veiledning for hvordan du laster opp filer, kan du lese mer om det her.

 • Plantegninger: Her kan du laste opp plantegninger som er relevante for ditt prosjekt. Les mer om det her.
 • Logo: Her kan du laste opp bedriftens, eller prosjektets logo. Denne vil være synlig på prosjektet sin side, samt synlig for kundene. I tillegg er det denne logoen som blir med på rapporten fra overtakelse og befaring.
 • Reguleringsplaner: Her kan du laste opp dine reguleringsplaner.
 • Godkjent rammesøknad: Her kan du laste opp rammesøknaden.
 • Midlertidig brukstillatelse: Her kan du laste opp den midlertidige brukstillatelsen.
 • Ferdigattest: Her kan du laste opp sertifiseringen av ferdigstillelsen.
 • Filer: Her kan du laste opp andre generelle filer som kan være nødvendige/praktiske å ha lagret.
 • Offentlige filer: Her kan du laste opp filer som skal være tilgjengelige for alle boligkundene i prosjektet på MinSide under "Mine Dokumenter".