Send faktura til prosjekteier på tilvalg

Dette er en funksjon som lar deg sende den variable kostnaden for tilvalg som faktura til prosjekteier.


Dette er en hjelpeside for utbyggere og entreprenører som bruker tilvalg i APEX.

Aktiver fakturering til prosjekteier

Funksjonen må først aktiveres på det aktuelle prosjektet. Følg stegene nedenfor for å aktivere:

  1. Trykk på menyen oppe til venstre, og velg "Prosjekter".
  2. Velg ditt prosjekt.
  3. Trykk på blyant-ikonet oppe til høyre for å redigere prosjektet.
  4. Gå til seksjonen "Prosjektinnstillinger".
  5. Marker boksen "Send fakturaer angående tilvalg til prosjekteier".
    • Da vil det som står i feltet "Prosjekteier" på prosjektet være det vi merker fakturaen med. Organisasjonsnummeret på prosjektet brukes for å kjenne igjen firma og faktura kan sendes via EHF fra APEX.

Kriterier for sending

For at APEX skal kunne sende riktig må du fylle ut prosjektet som nevnt nedenfor.
  • I prosjektet, under "Generell informasjon", må feltene "Prosjekt eier" og "Org. nr." fylles ut. Vi henter ut Org. nr. og gjør en sjekk på om vi finner firmaet med tilhørende informasjon for å sende EHF-faktura. Med andre ord, må firmaet også ha godkjent for EHF-faktura, for at vi skal kunne sende dette.
  • Er ikke feltene fylt ut, og/eller vi ikke finner støtte for EHF-faktura på firmaet, så sender vi fakturaen på vanlig måte, selv om boksen "Send fakturaer angående tilvalg til prosjekter" er markert.

Merk! Dersom prosjekteier ikke overholder avtalen og har utestående faktura, er det firmaet som APEX har den opprinnelig avtalen med, som står ansvarlig for å betale det skyldige beløpet.