Sjekklister

Det betyr at du kan lage sjekklistemaler for ditt firma, opprette sjekklister fra sjekklistemalene, og du kan delegere punktene i sjekklisten til kollegaer/leverandører.


Dette er en guide for utbyggere og entreprenører som skal bruke sjekklister i APEX. 

APEX har en funksjon for sjekklister. Hvert sjekklistepunkt opprettes som en sak, og blir merket som utført når den merkes i sjekklisten.

blobid0.png

Her er videre innføring i bruk av sjekklister:

Oppretter sjekklistemal for ditt firma

Oppretter sjekklister

Gjøre sjekklister tilgjengelig for fagområder