Sjekklister samleside

Dette er en samling med linker som har å gjøre med sjekklister i APEX.


Sjekklister er et godt verktøy i APEX når det kommer til arbeidsrutiner, sikring og kvalitetssjekk. Her har vi samlet linker til veiledende sider som lar deg få en oversikt over alt som har med sjekklister å gjøre.

Start her, med maler for sjekkliste

Opprett sjekklister fra malene

Arbeid med sjekklister

Knytting og sjekklister