Slå av automatisk oversettelse for Safari

Ikke la nettleseren din oversette, APEX gjør det for deg.


Dette er en guide for entreprenører, utbyggere og leverandører av APEX.

Safari er satt til å automatisk analysere hver nettside du besøker, for å avgjøre hvilket språk den er på. Denne avgjørelsen tar enheten din, basert på de foretrukne språkene dine.

Hvis du velger å oversette siden, vil innholdet på siden bli sendt til Apples tjenester for oversetting. Når oversettelsen er ferdig, forkaster Apple innholdet på siden, og viser deg det nye, oversatte, innholdet. Hvis mulig, velg å ikke oversette nettsted tilknyttet APEX.

  • Hvis en nettside kan oversettes, vil du se dette ikonet i søkefeltet .
  • Trykk på ikonet og velg deretter språket du ønsker i listen.
    Listen er basert på de språkene du har lagt inn i din enhet fra før.

Dine språk kan du legge til og endre etter behov i innstillingene til din enhet. Språkene som ligger i enhetens liste over språk, vil også være valgene du får på oversettelse. 

  • Finn innstillinger på din enhet.
  • Trykk deg inn på Språk- og område-valg.
  • Her vil du finne listen for foretrukne språk, hvor du kan legge til og fjerne språkene dine.