Frigjøre bolig for ny overtakelse

Hvis det er gjort en overtakelse på en bolig i APEX, vil denne boligen være registrert som overlevert.


Dette er en guide for utbyggere/entreprenører som bruker APEX.

For å åpne for en ny overtakelse må du først slette den gamle.

Følg disse stegene for å frigjøre en bolig for ny overtakelse:

  • Logg inn i APEX.
  • Trykk Prosjekter.
  • Velg det aktuelle prosjektet fra listen. Du kan også søke. 
  • Trykk på den blå boksen for boliger og trykk på navnet til boligen.
  • Trykk på den blå sirkelen med tre prikker nede til høyre.
  • Velg Frigjør bolig for overtakelse i menyen som dukker opp.
  • Du får da et spørsmål om du er sikker - trykk ja
  • En statusboks nede til høyre vil indikere når boligen er frigjort og klar for ny overtakelse.