Slette et salg

Hvis det er blitt registrert et salg på en bolig som ikke var korrekt, kan dette enkelt slettes.

Dette er en guide for utbyggere/entreprenører som bruker APEX.

Følg disse stegene for å slette et salg: 

  • Logg inn i APEX
  • Trykk på menyen øverst til venstre
  • Klikk på Prosjekter
  • Velg det aktuelle prosjektet fra listen. Du kan også søke.
  • Trykk på den blå boksen for boliger og trykk på navnet til boligen.
  • Scroll ned til boksen Salgslogg
  • Trykk på den rød søppelbøtten ved siden av salget.
  • Du vil da få spørsmål om du er sikker på om du vil slette salget - trykk Slett.