Start i næring

Her holder du oversikt over, og administrerer, innkommende saker, befaringer, sjekklister, med mer.


Start-fanen er en av hovedfanene i prosjekter med objekt, og den første siden du kommer til i ditt prosjekt. Det er også her du finner menyen for å opprette nye elementer som saker, avtaler, leieforhold, med mer.

Innhold
Finn Start-fanen
Element felter
Sakslisten
Andre relevante sider

Dette er hvordan du finner Start i objekt:

 • Logg inn på APEX og trykk på menyen oppe til venstre.
 • I menyen vil du finne feltet Prosjekter, som du kan trykke deg inn på.
 • Du vil komme til en visning av et kart og en liste.
 • Det er her prosjektene dine vil listes nedover, med mulighet til å opprette et nytt prosjekt.
  Hvordan opprette et nytt prosjekt i objekt kan du lese mer om her.
 • Trykk på ditt prosjekt.
 • Her vil du komme til Start-fanen og landingssiden for ditt prosjekt.

Element felter

Der elementene legger seg er delt opp med navn, og vil dukke opp etter at elementene blir opprettet i ditt prosjekt med objekt. På denne måten vil du få oversikt over det du trenger, og vil ikke få opp informasjon du ikke enda har lagt inn. Start-fanen vil fylle seg etter at du har begynt å legge inn brukere, avtaler og leieforhold, og etter at saker triller inn.

Feltene trykker du på for å utvide dem, og vise en liste over elementer. Alle elementene kan trykkes på, og vil ta deg til den utvidede formen, hvor resten av informasjonen vises. Disse kan også kobles til objekter i forhold til leie, oversikt og tilhørighet. Elementene det er snakk om kan være målere og avtaler, mer følger i liste under bildet.

start oversikt

 • Målere
  Under Målere får du en visning av målere du har lagt til i ditt prosjekt. Disse kan knyttes opp mot et objekt, og du kan komme til en utvidet oversikt hvis du trykker på måleren. Her kan du også enkelt legge til en verdi på måleren.
  Du kan lese mer om Målere her.
 • Leieforhold
  Under Leieforhold får du en visning av leieforhold du har lagt til på ditt prosjekt. Disse kan knyttes opp mot et objekt, og lage en oversikt over hvem som leier hvilken bolig som du administrerer.
  Du kan lese mer om Leieforhold her.
 • Avtaler
  Inngår du noen avtaler som gjelder objektene dine, så får du en oversikt over de under Avtaler.
  Du kan lese mer om Avtaler her.
 • Befaringer
  Har du gått befaring på et objekt, så vil den/de legge seg under Befaringer. Trykker du direkte på oppføringen av befaringen, vil du komme til sammendraget av befaringen. Alternativt så kan du trykke på PDF-ikonet, for å få en visning av selve befaringsprotokollen direkte i APEX.
  Du kan lese mer om Befaringer her.
 • Sjekklister
  Har du sjekklister koblet opp mot ditt prosjekt, vil disse legge seg under Sjekklister, hvor du kan holde oversikt over progresjonen. Trykker du på sjekklisten, vil du bli tatt til den fulle oversikten, hvor du kan endre, krysse av og administrere etter behov.
  Du kan lese mer om Sjekklister her.
 • Gjentagende Saker
  Dette er en type saker som du kan sette opp til å gjenta seg selv over perioder. Trenger du en sak som automatisk opprettes hver uke, så er dette funksjonen for deg. Gjentagende saker vil legge seg under Gjentagende saker hvor du enkelt kan holde oversikt når den er opprettet, og vil bli opprettet neste gang.
  Du kan lese mer om Gjentagende Saker her.

Ønsker du å opprette et nytt element, gjør du det via plussikonet plussikon nede til høyre.
Les mer om å opprette nye elementer her.

Sakslisten

Nederst på Start er sakslisten, som er hvor du vil behandle dine innkommende og opprettede saker gjennom ditt prosjekt i objekt. Hver sak er koblet til et objekt, og alle som er involverte i objektet vil kunne oppdateres gjennom meldinger i saken.
Les mer om sakslisten her.

Andre relevante sider

Opprette et nytt prosjekt i objekt.
Redigere prosjekt i objekt.
Oppretting av ny sak i objekt.
Sakslisten i objekt.
Opprette en ny måler i objekt.
Oppretting av et nytt leieforhold i objekt.
Oppretting av ny avtale i objekt.
Ny sjekkliste i objekt.
Ny sjekkliste gruppe i objekt.
Opprette fagområde i objekt.