Tid på leverandør

Når en leverandør mottar en sak, kan han/hun planlegge når oppgaven skal utføres med å bruke FRA-TIL på leverandør.


Dette er en guide for utbyggere, entreprenører og leverandører som bruker APEX.

Leverandøren kan da planlegge innenfor den tidsfristen som er satt av saksbehandler. Dersom saksbehandler ikke setter en tidsfrist blir tidsfristen automatisk satt en uke frem i tid fra saken opprettes.

Følg disse stegene for å sette tid:

  • Trykk på den saken du skal planlegge tidsbruken på
  • Trykk på FRA-TIL under Leverandører

blobid0.png

  • Sett den tiden som du planlegger å bruke for å utføre oppgaven/saken.

OBS! Leverandøren kun kan sette en tid innenfor den tidsfristen saksbehandler har satt på saken. Hvis leverandøren legger til enda en leverandør på saken kan den nye leverandøren kun sette av tid innenfor den tiden som første leverandør har satt.