Tilvalg - Veiledning

Som boligkunde i APEX har du muligheten til å gjøre tilvalg for din bolig i MinSide, hvis utbygger har dette.


Dette er en veileder for boligkunder som bruker APEX. Mangler du invitasjon til å logge inn i MinSide ta kontakt med utbygger/entreprenør.

Du vil da få tilgang til en nettbutikk i min side hvor du kan se de tilgjengelige tilvalgene for din bolig. Følg stegene nedenfor for veiledning. Godt tilvalg!

INNHOLD

Velg tilvalg for din bolig

Egenskaper og dokumenter

Tilvalg som skal markeres på tegning

Når du har valgt tilvalg og vil gjennomføre din bestilling

Avbestilling

Velg tilvalg for din bolig

 1. Logg inn på MinSide
 2. Trykk meny fanen Screenshot_2021-01-27_at_14.20.05.png øverst til høyre 
 3. Trykk på boligen du skal velge tilvalg for 

Tilvalgene er kategoribasert, med ett eller flere valg for hver kategori. Dersom det er flere kategorier og tilvalg tilgjengelig kan du finne de ved å trykke på knappen for innholdsfortegnelse øverst til høyre mceclip1.png

mceclip0.png

Vi gjør oppmerksom på at tilvalg og priser i bildene kun er ment som eksempel. 

 • Velg ønsket tilvalg i ønsket kategori, dersom det er et standardvalg for din bolig vil dette være merket som standard.  
 • Når du trykker på tilvalget blir du tatt til visning av tilvalget.

Screenshot_2021-01-27_at_13.06.53.png

Se nærmere beskrivelse, bilder samt prisen på tilvalget. Du kan trykke på bildene for å se de større.

 • For å velge et tilvalg trykk Screenshot_2021-01-27_at_14.16.44.png  inne på tilvalget eller blobid4.png på forsiden. 
 • For å fjerne et valgt tilvalg trykk Screenshot_2021-01-27_at_14.18.46.png inne på tilvalget eller blobid5.pngpå forsiden. 
 • Når et eller flere tilvalg er lagt i handlekurven kan du hele tiden følge med totalprisen oppe til høyre ved handlekurven.

mceclip0.png

Egenskaper og dokumenter

I noen tilfeller kan det ha blitt lagt inn tilleggsinformasjon og dokumenter på tilvalget. Da vil tilvalget kunne se slik ut:

oversikt_tilvalg_Skjermbilde_.png

 • Egenskaper, vil være tilleggsinformasjon som ikke er lagt inn ellers, eller som utbygger tenker du som kunde vil ha nytte av å vite om.
  Egenskaper__Skjermbilde.png
 • Dokumenter, vil være øvrige dokumenter som følger med tilvalget. Disse kan åpnes og leses direkte i APEX. Hvis det er ønskelig kan disse skrives ut eller lagres.
  dokumenter_visning_Skjermbilde.png
 • FDV, vil være oversikt over hvordan vedlikeholde og drifte tilvalget det er snakk om. Disse kan også åpnes og leses direkte i APEX. Hvis det er ønskelig kan disse skrives ut eller lagres.
  fdv_visning_Skjermbilde.png

Tilvalg som skal markeres på tegning

For enkelte tilvalg, for eksempel stikkontakt, vil det være nødvendig at du markerer på tegning hvor du ønsker tilvalget. På slike tilvalg vil det ligge en plantegning du kan markere på. Ofte vil antall markeringer du kan gjøre være begrenset som følge av tilvalget.

 • Velg et tilvalg deretter trykk mceclip2.png    
 • Det vil da komme opp en plantegning.
 • Marker på tegningen om hvor du ønsker tilvalget. 
 • Trykk på tegningen for å markere. Øverst til høyre i boksen for markeringer vil du se hvor mange markeringer du har lov å gjøre. 
 • Trykk å dra for å flytte din markering.
 • Trykk på markeringen igjen for å fjerne markeringen.
 • Legg gjerne med en kommentar til tilvalg for å hjelpe tilvalgsbehandler. Se felt nedenfor tegningen. 

mceclip3.png

 • Trykk OK Screenshot_2021-01-27_at_13.21.02.png  og ordren har flyttet seg til din handlekurv Screenshot_2021-01-27_at_13.24.58.png

Merk at det under hvert tilvalg er mulig å legge til kommentarer.  

blobid3.png

Legg til kommentarer der det er nødvendig, som f.eks ved fargevalg - Hjelp tilvalgsbehandler samt utførende med å legge til nødvendig informasjon - som hvilken farge du ønsker på feks vegg samt annen relevant informasjon som vist i bildet over. 

 • Fortsett å gjøre tilvalg for din bolig.
 • Trykk Screenshot_2021-01-27_at_13.29.36.png for å bekrefte din bestilling. 

Når du har valgt tilvalg og vil gjennomføre din bestilling

 • Trykk på knappen handlekurv mceclip1.png . Tall ved handlekurven indikerer hvor mange tilvalg du har valgt og summen er totalsummen for alle tilvalg som ligger i handlekurven. 
 • For å fullføre handel Screenshot_2021-01-27_at_13.29.36.png
 • Når du trykker BEKREFT ORDRE blir du, dersom du har valgt tilvalg som krever signering, sendt til signering av din ordre - signer med BankID.
 • Etter signering blir du tatt til ordrebekreftelse. Dersom din ordre ikke krever signering vil du komme direkte til ordrebekreftelse som illustrert under. Den signerte ordrebekreftelsen vil også komme på e-post. 

Screenshot_2021-01-27_at_13.34.40.png

 • Trykk Screenshot_2021-01-27_at_13.48.51.png  for å se din(e) bestilling(er). Du finner også dine bestillinger i menyen Tilvalg og trykk på knappen for ordre mceclip4.png

mceclip5.png

Avbestilling

Enkelte tilvalg krever godkjenning fra utbygger/entreprenør - en godkjenning på at valgte tilvalg lar seg gjennomføre. Ordre som krever godkjenning vil være merket medblobid1.pngi ordrelisten din. Du kan avbryte slike ordre inntil de har blitt tatt tak i av tilvalgsbehandler ved å trykke blobid2.pngi nedtrekksmenyen på din ordre. 

Avbestilling av ordre er kun er tilgjengelig før din ordre er blitt behandlet av tilvalgsbehandler. Ta kontakt med utbygger/entreprenør dersom du har merknader om din ordre etter at den har blitt behandlet.    

 

Screenshot_2021-01-27_at_13.59.44.png