Bolig med i salgsrapportering

Nedenfor vil det bli forklart hvordan man skrur av/på at boliger er med i salgsrapportering.


Dette er en veileder for utbygger/entreprenører som bruker APEX.

Alle boliger i APEX er som standard automatisk med i salgsrapportering, det vil si at de vises i salgsskjermen. Et eksempel kan være hvis man har lagt til et fellesareal på samme måte som en bolig, som naturligvis ikke skal vises i salgsrapporteringen. Se her dersom det er et prosjekt som ikke skal være med i salgsrapporteringen.

Følg disse stegene for å skru av/på salgsrapportering for en bolig:

 • Logg inn i APEX, og klikk på menyen øverst til vestre.
 • Klikk på "Prosjekter" i listen.
  blobid0.png
 • Søk på det prosjektet boligen tilhører, og klikk på det.
  blobid2.png
 • Klikk på B-ikonet blobid4.png bak den boligen du ønsker å redigere.
  blobid3.png
 • Klikk på Vis flere felter i boligkortet.
  blobid5.png
 • Rull deg ned til like før Feltet Floorplans, og velg om boligen skal være med i salgsrapportering eller ikke.
  blobid0.png