Boligimport

I APEX kan du bruke boligimporten for å opprette eller oppdatere flere boliger samtidig.


Dette er en veileder for utbyggere/entreprenører som bruker APEX.

For å importere boliger må du ha en Excel-fil som lagres i .CSV-format. CSV er et "," - eller ";" - separert filformat som kan leses av APEX. Dersom du ikke har en fil fra før kan du laste ned filen som ligger nederst i artikkelen her. Prosjektet må være opprettet før du starter med boligimporten. Se hvordan du oppretter prosjekt her

OBS! Kun saksbehandler på prosjektet, eller administrator i bedriften, har mulighet til å importere boliger.

Innhold

 1. Lagre fil i .csv-fomat
 2. Følg disse stegene for å importere .csv-filen
 3. Eksempelfil til nedlasting

Lagre fil i .csv-format

Dersom du har en Excel-fil kan denne enkelt konverteres (lagres som .CSV). da gjør du følgende:

 • Trykk fil
 • Trykk lagre som
 • Bruk rullegardinlisten til å velge CSV UTF-8 (kommadelt) (*CSV) > Lagre
 • Ved spørsmål om formatering eller innhold trykk bruk tekst, CSV-formatert.
 • Hvis du bruker Google Sheets trykker du Fil > Last ned > Kommadelte verdier (.CSV)

Følg disse stegene for å importere .CSV-filen:

Før du importerer kan du sjekke at du har fylt den inn riktig. Se forklaring for de ulike feltene i filen her, eller se forklaring i eksempelfilen nederst.

 • Trykk på menyen oppe til venstre.
 • Trykk på "Prosjekter".
 • Velg prosjektet du skal importere kunder til.
 • Trykk på den runde knappen nede til høyre, inne på prosjektet.
 • Velg "Importer Boliger".

importboligFelter.pngimportboligFelter2.png

 • Velg prosjekt du ønsker å importere boliger til ved å søke i feltet Prosjekt.

Trykk "Eksporter boliger" for filmal, eller for å eksportere boligene du har i ditt prosjekt. Det kan være for å fylle på flere boliger, eller oppdatere eksisterende boliger.

eksporterBoliger.png

 • Dra .CSV-filen til "Dra filer eller klikk her" eller trykk på "dra filer eller klikk her" for å laste opp filen. 
  • Velg separator "," eller ";". Det vil si hvilket tegn skiller dine kolonner. Hvis du har valgt feil separator ser du at det antallet kolonner er 1 i forhåndsvisningen. 
  • Velg hvilken rad som er din header/overskrift i din fil. Dersom du f.eks har 2 rader øverst i ditt dokument som inneholder prosjekt navn o.l velger du 2 rader i feltet "Hvor mange rader skal ignoreres fra toppen?". Dersom du bruker en eksempelfil du har lastet ned må du ignorere 1 rad dersom du ikke har slettet den øverste hvor dataformatet blir forklart.  
  • Huk av at "første rad er headers".

innstillingerForFil.png

 • Under Forhåndsvisning vil antall boliger (rader) og antall felter (kolonner) listes ut. Dersom den viser kun 1 kolonne er det en indikator på at du har valgt feil separator.
 • Gjør alle koblingen mellom rader i filen og felter i APEX. Dersom du har brukt eksempelfil fra APEX vil de ha samme navn. Du trenger ikke å knytte alle feltene, men kun de feltene du vil importere eller oppdatere. Du MÅ knytte bolignummer eller ID (ID kun når du oppdaterer) for å kunne knytte noen andre felter.

settKnyttinger.png

 • Trykk mceclip1.png for å se boligene som blir listet for opprettelse eller endring. Dersom du ser bokser med "tomme" boliger kan du scrolle opp til toppen og huk av Ignorer tomme.

mceclip0.png

 • Trykk mceclip2.png for å opprette eller oppdatere dine boliger. 

forh_ndsvisningBoliger.png

 • Boligene med grønn hake er opprettet eller oppdatert i ditt prosjekt. Boliger med rødt kryss har en eller flere feil og har ikke blitt tatt med. 

Merk: Hvis du benytter id eller bolignummer og har disse boligene fra før vil eksisterende data for dine boliger i valgt prosjekt overskrives. For å oppdatere dine boliger med ny informasjon må "bolig nr." eller "ID" matches med eksisterende boliger.

Dersom du ikke har alle data om boligene tilgjengelig når du importerer .CSV fila, kan du kjøre importen flere ganger på hvert prosjekt, etter hvert som du får informasjon om boligene tilgjengelig.

TIPS: Importer .CSV-fil med adresser, målernummer for alle relevante målere og målepunkt ID før overlevering av boligene. Dette sparer deg for mye tid på selve overleveringen!

Blanke felter vil ikke overskrives som blanke, slik at du kun trenger å velge felter som skal oppdateres eller tilføres.

Eksempelfil til nedlastning:

Eksempelfil til boligimport

Merk at øverste rad forklarer hvilket format dataen i de ulike feltene skal være. Husk å ignorer 1 rad fra toppen i importen dersom denne ikke slettes før import.