Eksport av tilvalgsordre

Listen med tilvalgsordre kan sorteres/filtreres og deretter eksporteres (hente ut informasjonen) til en CSV-fil eller en EXCEL-fil.


Dette er en veileder for tilvalgsbehandler som skal behandle tilvalgsorde i APEX. 

Disse filene kan leses i et program som håndterer regneark.

Hvordan eksportering listen over tilvalgsordre:

  • Logg inn i APEX, og klikk på menyen øverst til venstre.
  • Klikk på Tilvalg, deretter Tilvalgs Ordre, i menyen under.

blobid0.png

  • Filtrér listen over tilvalgsordre slik at du får de dataene du ønsker i listen din. 
  • Trykk på blobid0.png  øverst til høyre.
  • Trykk på CSV eller EXCEL for å velge filformat.
    • Forskjellen er at CSV bare holder på enkle data, som tall, tegn og bokstaver, mens EXCEL-filer også tar vare på regnestykker og tyngre operasjoner.

blobid1.png

  • Listen lases ned til din harddisk i format du valgte.