Filtrere tilvalgsordre

Når kunder gjør tilvalg i MinSide, vil man se oversikten over ordrene under Tilvalgsprosjekter.


Dette er en veileder for tilvalgsbehandler som skal behandle tilvalg i APEX.

Du vil da få oversikt over alle ordre basert på hva som er filtrert i den øverste menylinjen.

Nedenfor vil de ulike feltene få en forklaring. Husk at man kan velge flere filter samtidig - det er også mulig å bokmerke siden når man har satt de filtrene man ønsker. Se hvordan her

tilvalgsrodre_Skjermbilde.png

Klikk på filterikon_Skjermbilde.png helt til høyre for å se alle felter.

Ny ordre blobid1.png

Ved å trykke på Ny vil du se alle nye ordre som er bekreftet av kundene i MinSide. Nye ordre vil være markert i gult (til forskjell fra godkjente som er hvite).

Godkjent ordre blobid2.png

For å se ordrer som allerede er godkjente klikk på Godkjent. For å godkjenne/alvså ordre markerer man et nytt tilvalg og klikker godkjenn/avslå. Les mer om det her. Merk at dersom man ikke har lagt inn at tilvalg trenger godkjenning (under tilvalgsprosjekt da tilvalg ble knyttet til bolig), vil orderen automatisk bli godkjent uten at tilvalgbehandler trenger å godjenne orderen. 

Avslått ordre blobid3.png

Viser ordre som er avslått av tilvalgsbehandler. Se hvordan man avslår ordre her. Boligkunden vil kunne se i MinSide at ordren er avslått. 

Avbrutt ordre blobid4.png

Kansellerte ordre er ordre som blir kansellert av boligkunden før orderen er blitt godskjent/avslått av tilvalgsbehandler. 

Kolonner

Ved siden av kansellert ordre kan man se en drop-down meny med 23 kolonner. Det som blir huket av her bestemmer hvilke kolonner som er synlig i visningen av tilvalgsordre. Se forklaringen på kolonnene her.

blobid5.png

Merk at man også kan trykke på pilene i hver kolonne for å sortere rekkefølgen! Hold musen ved siden av en kolonne for å få opp en pil ved siden av.

blobid6.png

Søk

Søk etter ord eller nummer du vet ordren inneholder. 

Prosjekt

Fyll inn prosjekt dersom du ønsker å bare se ordre for et spesifikt prosjekt.

Bolig

Fyll inn bolig dersom du bare ønsker å se tilvalg for en spesifikk bolig. 

Tilvalgskategori

Velg og sorter på kategori, ut i fra hva som er satt opp for din bedrift under Tilvalg

Legg til standard

Huk av for Legg til standard, hvis du ønsker at valgte boliger i et prosjekt skal bli tildelt alle standard tilvalg.
Dette vil kun funke hvis man har satt et standard tilvalg i kategoriene i tilvalgsbutikken.

Syv dager eller nyere

Huk av for syk dager eller nyere hvis du ønsker å se ordre for den siste uka. 

Eksportér til CSV eller EXCEL

Ved å trykke på CSV eller EXCEL kan man eksportere den listen som man har filtrert seg fram til. Veiledning for hvordan du gjør en eksport finner du her.