Godkjenne tilvalg fra leverandør

Når en leverandør har fått tilgang til en kategori kan leverandøren legge til tilvalg og underkategorier med tilhørende tilvalg.


Dette er en guide for tilvalgsbehandler som skal godkjenne tilvalg som leverandør har lagt inn i tilvalgsprosjektet.

I tillegg kan leverandøren sette prisen på tilvalget. Det tilvalgbehandler må gjøre i etterkant er å godkjenne det leverandøren har lagt inn, samt legge til utbyggers/entreprenørens påslag.

Følg disse stegene for å godkjenne tilvalg lagt inn fra leverandør:

  • Trykk Tilvalg i menyen, deretter Tilvalgsprosjekt.
  • Velg prosjekt.
  • Gå til kategorien du skal godkjenne tilvalg på. Der vil du se et ikon med en tag og et tall som indikerer hvor mange tilvalg som ligger klar til godkjenning. Tallet som er ved ikonet med personer indikerer hvor mange leverandører som har tilgang til kategorien.

mceclip1.png

  • Trykk på tagen og finn fram de tilvalgene som venter på godkjenning. Når du trykker på tagen ser du alle tilvalg som ligger i kategorien. Tilvalg merket med mceclip2.png er de som ligger klare til godkjenning.
  • Trykk på et tilvalg som ligger klart til godkjenning.
  • Kontroller at informasjonen om tilvalget stemmer og legg til påslag om ønskelig.
  • Trykk tommel opp for å godkjenne og tommel ned for å avslå. Dersom du ønsker kun å lagre noe du endret og ikke godkjenne enda, kan du trykke på LAGRE. Da må du går tilbake senere og godkjenne med tommel opp. 

mceclip4.png