Redigere bruker i ditt firma

Som betalende kunde av APEX og administrator i din organisasjon kan du redigere alle brukere i ditt firma. 


Dette er en guide for utbyggere og entreprenører som bruker APEX.

  1. Trykk på menyen øverst til venstre.
  2. Trykk på Firma og Personer.
  3. Søk opp ditt firma og trykk på det.
  4. Velg ansatt du ønsker å redigere.
  5. Trykk blyant blobid0.png til høyre i skjermbildet.
  6. Gjør ønsket redigering.
  7. Trykk LAGRE.