Saksgrafer

Sakene kan filtreres ut i fra samme filter som i sakslisten, slik at du kan se akkurat de gruppene av sakene du ønsker.


Dette er en guide for utbyggere, entreprenører og leverandører som bruker APEX.

Som en del av rapporteringsverktøyene i APEX kan du se statistikk for sakene presentert som grafer. Les mer om hvordan du filtrerer sakslisten her

Følg disse stegene for å bruke saksgrafene i APEX: 

  • Logg inn i APEX
  • Trykk på menyen øverst til venstre
  • Trykk på Rapportering, og deretter Saksgraf

mceclip0.png

  • Du vil da komme til saksgrafer som vist nedenfor.

mceclip3.png

  • Sett ønsket periode og saksfilter.
  • Du kan velge at x-aksen skal være inndelt i dag, uke eller måned ved å trykke på nedtrekksmenyen som vist under.

blobid6.png

  • Her velger du også om du vil se sakene illustrert som grafer blobid4.png eller i stolpediagram. blobid5.png
  • For å ta en eksport av visningen kan du trykke på mceclip7.png oppe til høyre.

Eksempler på forskjellige visninger

mceclip4.png

mceclip5.png

mceclip6.png