Filtrere saksliste

Filtrering i sakslisten er et nyttig verktøy for å vise spesifikt de sakene du måtte ønske, for et bestemt element.


Dette er en veileder for utbyggere, entreprenører og leverandører som bruker APEX.

Filtrer for eksempel på bestemte prosjekter, kunder og leverandører, eller om saken er ulest, åpen eller lukket.

Innhold

Filterlinjen
Flere filter
Indikasjon på at et filter er valgt
Tips

Filterlinjen

I filterlinjen kan du merke av for ulike filter. Opphevet ikon med sirkel bak indikerer at dette filteret er valgt, mens et grått ikon betyr at filteret ikke er valgt.

filter_rad

apne_saker Saker som er åpne. Åpne saker er aktive saker som ikke er ferdigstilt.

ferdige_saker Saker som er utført eller ferdigstilte.

salle_saksbehandlere Viser alle saker for alle saksbehandlere i din bedrift, samt saker for saksbehandlere på eksterne prosjekt hvor du selv er satt som saksbehandler. 

nye_hendelser Saker som ikke har blitt lest. markere som ulest.

flere_filter Åpner opp saksfilter for flere filtreringsmuligheter.

i_naerheten Hvis du er på en enhet med GPS-/posisjons-tjenester så kan du bruke denne for å finne saker fra objekt-prosjekter du er i nærheten av. Forutsetter at prosjektet har en plassering, og at du har posisjonstjenester på.

oppdater Oppdaterer sakslista. 

Flere filter

Trykk på filterikonet for "Flere filter" flere_filter for å få opp flere filtreringsmuligheter. I denne har filtrene blitt fordelt i faner, og du kan ta for deg filtrering stegvis. Fanene inkluderer prosjekt/objekt, annen data, og leverandør og fagområdene.

flere filter

 • Enhet lar deg se og sette filter etter hvilke prosjekt og enheter du ønsker å se saker for i din saksliste.
 • Metadata lar deg sette filter på generell saksinformasjon, som hvis det er sjekkliste tilknyttet, status på saken, kategorier, sortering, frist og så videre.
  • Har du digitalt tilvalg på ditt prosjekt, kan du også sette filter på tilvalgskategori. Denne lar deg få en oversikt over hvilke saker som har tilvalg på en bestemt kategori.
   MERK! Her burde du også slå på filteret for "alle saksbehandlere" for at du skal være sikker på at alle saker med tilvalg kommer opp. 
  • Vis arkiverte saker ved å huke av for det nederst i dialogboksen.
  • Skjul saker med sjekklister lar deg skjule alle saker som har en sjekkliste knyttet til seg.
 • Roller lar deg sette filter på personell i saken, som spesifikke saksbehandlere, leverandører, kundeforhold og andre tilknytninger som ha med roller i en sak.
  • Mangler kan du nå også søke etter ved et tastetrykk. Har du flere saker hvor du vet at det ikke er satt fagområder, eller bare vil sjekke, kan du huke av for "Mangler fagområde". På samme måte kan dette gjøres med leverandør og saksbehandler.
 • Nullstill dine filter ved å trykke på blobid9.png øverst til høyre i dialogboksen. Eller trykk på snarveien til sakslista øverst på skjermen blobid10.png og dine filter vil bli resatt.
 • Sortering finner du under raden for filtrering, hvor du kan sortere sakene ut i fra saksnummer, saksnavn, leverandør, kunde og bolig. I feltet ved siden av kan du velge stigende eller synkende rekkefølge. 

sortering_rediger

Indikasjon på at et filter er valgt flere_filter

Når et filter er valgt i filtermenyen, (noe er valg i dialogboksen som forklart over) vil filterikonet bli uthevet for å vise at et filter er valgt. Er ikonet farget grønt, vil det si at filteret som knappen styrer, er slått på. Denne ringen vil ikke være fylt med farge hvis dette filteret ikke er slått på.

Tips! Når du har valgt ønskede filter og ønsker å gjøre endringer for alle saker innenfor valgte filter kan du bruke masseredigering for å redigere alle sakene eller f.eks sende ut melding til alle leverandører i valgte saker. Les mer om masseredigering her.

Tips! Dersom du ønsker å se hvor mange blikkenslagerpunkter det er på de tre prosjektene du er ansvarlig for etter for eksempel overlevering - bruk filtermenyen for å huke av de tre aktuelle prosjektene. Huk av for blikkenslager på fagområde og velg overtakelse som kategori.