Filtrere saksliste

Filtrering i sakslisten er et nyttig verktøy for å vise spesifikt de sakene du måtte ønske, for et bestemt element.


Dette er en veileder for utbyggere, entreprenører og leverandører som bruker Apex.

Filtrer for eksempel på bestemte prosjekter, kunder og leverandører, eller om saken er ulest, åpen eller lukket.

Innhold

Filterlinjen
Flere filter
Indikasjon på at et filter er valgt
Tips

Filterlinjen

I filterlinjen kan du merke av for ulike filter. Opphevet ikon med sirkel bak indikerer at dette filteret er valgt, mens et grått ikon betyr at filteret ikke er valgt.

mceclip0.png

mceclip1.png   Saker som er åpne. Åpne saker er aktive saker som ikke er ferdigstilt.

mceclip2.png  Saker som er utført eller ferdigstilte.

mceclip3.png  Viser alle saker for alle saksbehandlere i din bedrift, samt saker for saksbehandlere på eksterne prosjekt hvor du selv er satt som saksbehandler. 

mceclip4.png Saker som ikke har blitt lest. markere som ulest.

mceclip5.png Åpner opp saksfilter for flere filtreringsmuligheter. 

blobid7.png    Oppdaterer sakslista. 

Flere filter

Trykk på filterikonet for "Flere filter" mceclip5.png for å få opp flere filtreringsmuligheter. I denne boksen har du flere felter å filtrere på. De inkluderer prosjekt, bolig, kunde, leverandør, fagområdene osv., som du kan ønske å se. Man har også den samme filterlinjen som i sakslisten, i tillegg til de nye feltene.

saksfiltre_tilvalgskategori.png

  • Søkefelter lar deg filtrere ut etter forskjellige ønsker. Trenger du å se saker fra bare ett prosjekt, kan du søke etter og velge det prosjektet du ønsker å se. Du kan sette flere filter samtidig f.eks: prosjekt + bolig + leverandør, for å gi en mer begrenset visning. Du kan også søke på flere prosjekter/boliger samtidig. De fleste feltene må du skrive inn hva du ser etter, mens andre vil gi deg en meny med valg.
    • Har du digitalt tilvalg på ditt prosjekt, kan du også sette filter på tilvalgskategori. Denne lar deg få en oversikt over hvilke saker som har tilvalg på en bestemt kategori.
      MERK! Her burde du også slå på filteret for "alle saksbehandlere" for at du skal være sikker på at alle saker med tilvalg kommer opp. 
  • Nullstill dine filter ved å trykke på blobid9.png øverst til høyre i dialogboksen. Eller trykk på snarveien til sakslista øverst på skjermen blobid10.png og dine filter vil bli resatt.
  • Vis arkiverte saker ved å huke av for det nederst i dialogboksen.
  • Mangler kan du nå også søke etter ved et tastetrykk. Har du flere saker hvor du vet at det ikke er satt fagområder, eller bare vil sjekke, kan du huke av for "Mangler fagområde". På samme måte kan dette gjøres med leverandør og saksbehandler.
  • Sortering finner du nederst i boksen, hvor du kan sortere sakene ut i fra saksnummer, saksnavn, leverandør, kunde og bolig. I feltet ved siden av kan du velge stigende eller synkende rekkefølge.

blobid11.png

Indikasjon på at et filter er valgt mceclip7.png

Når et filter er valgt i filtermenyen, (noe er valg i dialogboksen som forklart over) vil filterikonet bli uthevet for å vise at et filter er valgt. Er ikonet farget grønt, vil det si at filteret som knappen styrer, er slått på. Denne ringen vil ikke være fylt med farge hvis dette filteret ikke er slått på.

 

Tips! Når du har valgt ønskede filter og ønsker å gjøre endringer for alle saker innenfor valgte filter kan du bruke masseredigering for å redigere alle sakene eller f.eks sende ut melding til alle leverandører i valgte saker. Les mer om masseredigering her.

Tips! Dersom du ønsker å se hvor mange blikkenslagerpunkter det er på de tre prosjektene du er ansvarlig for etter for eksempel overlevering - bruk filtermenyen for å huke av de tre aktuelle prosjektene. Huk av for blikkenslager på fagområde og velg overtakelse som kategori.