Frigjøre bolig for ny overtakelse

Hvis det er gjort en overtakelse på en bolig i APEX, vil denne boligen være registrert som overlevert.


Dette er en guide for utbyggere/entreprenører som bruker APEX.

For å åpne for en ny overtakelse må du først slette den gamle.

Slik finner du frem til å frigjøre en bolig for ny overtakelse:

  • Logg inn i APEX, og trykk på menyen oppe til venstre.
  • Trykk Prosjekter.
  • Velg det aktuelle prosjektet fra listen. Du kan også søke.
  • Rull ned til seksjonen Boliger, og trykk på navnet til boligen du vil frigjøre.
  • Trykk på den blå sirkelen med tre prikker nede til høyre og få opp boligmenyen. prosjekt meny
  • Velg Frigjør bolig for overtakelse i menyen som dukker opp.
boligmeny
  • Du får da et spørsmål om du er sikker - trykk Ja.
frigjorBolig
  • En statusboks nede til høyre vil indikere når boligen er frigjort og klar for ny overtakelse.
boligFrigitt