Standardtilvalg

I mange tilfeller vil det være nødvendig å beskrive hva som er standard i en bolig, slik at kunden kan sammenligne med aktuelle tilvalg.


Dette er en veileder for tilvalgsbehandler som skal behandle tilvalg i APEX.

Dersom det er ønskelig å legge til et standardvalg som viser hva standard er, opp mot faktiske tilvalg, kan dette gjøres på ett av tilvalgene i APEX.

Følg disse stegene for å knytte et standard valg til bolig:

 • Logg inn i Apex, og trykk på menyen oppe til venstre.
 • Trykk på Tilvalg.
 • Deretter trykk på Tilvalgsprosjekter i menyen under.
  blobid4.png
 • Trykk legg til tilvalg blobid0.png.
 • Velg hvilket av tilvalgene som skal være standard.
  blobid0.png
 • Velg hvilke boliger standard tilvalg skal gjelde for.
  • Velg spesifikke boliger ved å huke av for boligene det gjelder, eller velg alle ved å huke av den øverste blobid1.png boksen.
 • Sett leverandør på tilvalget i feltet for leverandør.
 • Marker at valget skal være standard for kategori ved å slå dette på i "Standard for kategori".
  blobid3.png
 • Velg når tilvalget skal være tilgjengelig. Perioden som defineres gjenspeiles i når tilvalget er tilgjengelig for boligkunde. 
 • Sett pris på tilvalget, ved standard tilvalgvalg settes prisen som "0". 
 • Når tilvalget er ferdig lastet er status markert grønn blobid7.png.
 • Trykk Lagre for å lagre dine endringer.