1. Veiledere og hjelpesider
  2. Veiledere for leverandører

Utvidet filvisning - Leverandører

APEX bruker Google Viewer til å vise deg filer av andre typer enn PDF direkte i nettleseren.


Dette er en guide for brukere i APEX.

Dersom du ønsker å forhåndsvise andre type filer, uten å måtte laste de ned, kan du i profilen din skru på at du tillater Google Viewer å vise filer APEX. Det vil si at Google Viewer henter filene, og viser de direkte i nettleseren. Vi ser på dette likt som å laste ned filen og åpne den i Docs eller Excel.

I følge Googles Terms of service;

  • "Vil innhold ikke brukes i markedsførings - eller reklamekampanjer".
  • "You retain ownership of any intellectual property rights that you hold in that content. In short, what belongs to you stays yours"

Les Googles Terms of Service her: https://www.google.com/drive/terms-of-service/ 

Du kan gå til profilen din å skru det av igjen når du måtte ønske.